Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva
Prikazujem rezultate 1 do 7 od 7

Tema: Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

 1. #1
  Veoma poznat virtuelni (avatar)
  Učlanjen
  02.06.2011.
  Pol
  muški
  Poruke
  10.527
  Reputaciona moć
  851

  Podrazumevano Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

  СПИСАК НАКНАДА КОЈЕ СУ УКИНУТЕ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
  ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ
  АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И ЗАКОНА О ДУВАНУ  1. ФИРМАРИНА - Комунална такса за истицање фирме на пословном
  простору за предузетнике и мала предузећа
  2. Комунална такса за коришћење рекламних паноа за предузетнике и
  мала предузећа
  3. Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног
  простора на објектима и просторима који припадају јединици
  локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере
  и сл.) за предузетнике и мала предузећа
  4. Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења,
  пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се
  користе у пограничном речном саобраћају
  5. Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван
  пословне просторије
  6. Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на
  води, осим чамаца које користе организације које одржавају и
  обележавају пловне путеве
  7. Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и
  забавних објеката на води
  8. Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге
  сврхе
  9. Комунална такса на држање кућних и егзотичних животиња
  10. Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање
  музичког програма у угоститељским објектима
  11. За захтев за утврђивање испуњености услова за почетак обављања
  делатности
  12. За захтев за утврђивање испуњености услова у погледу простора за
  пријем, чување и испоруку пољопривредних производа, као и
  опреме за одређивање квантитета и квалитета пољопривредних
  производа, а за обављање делатности складиштења
  пољопривредних производа у јавном складишту
  13. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар задужбина, фондација
  и фондова
  14. Такса за решење по захтеву за упис промена у Регистар задужбина,
  фондација и фондова
  15. Такса за решење по захтеву за брисање из Регистра задужбина,
  фондација и фондова
  16. Такса за решење по захтеву за упис удружења у Регистар удружења
  17. Такса за решење по захтеву за упис промене у регистру
  18. Такса за решење о брисању удружења из регистра
  19. Такса за решење по захтеву за упис представништва страног
  удружења у Регистар страних удружења
  20. Такса за решење по захтеву за упис промене података који се уписују
  у регистар представништва страног удружења у Регистар страних
  удружења 21. Такса за решење о брисању представништва страног удружења из
  регистра представништва страног удружења у Регистар страних
  удружења
  22. Такса за уверење о подацима уписаним у регистар представништва
  страног удружења у Регистар страних удружења
  23. Такса за решење о упису оснивања спортске организације, односно
  друштва, односно савеза, у Регистар спортских организација као
  удружења, спортских друштава, односно савеза
  24. Такса за решење о упису промене података у Регистру спортских
  организација као удружења, спортских друштава, односно савеза
  25. Такса за решење о брисању спортске организације, односно друштва,
  односно савеза, из Регистра спортских организација као удружења,
  спортских друштава, односно савеза
  26. Такса за копију, односно за препис решења о регистрацији спортске
  организације, односно друштва, односно савеза
  27. Такса за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о
  привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаву
  возила
  28. Такса за издавање саобраћајне дозволе или регистрационе
  налепнице
  29. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за увоз семена и
  другог репродуктивног материјала биљака ради производње за
  потребе извоза
  30. Такса за решење по захтеву за одобрење за увоз семена, расада и
  садног материјала којим се утврђују здравствени услови и сортност
  31. Такса за захтев за преглед пошиљке (храна, односно предмети
  опште употребе) ради утврђивања безбедности пошиљке која се
  увози
  32. Такса за решење по захтеву за издавање водних услова за објекте,
  радове и планска документа за уређење простора и газдовање
  шумама којима се утиче на водни режим
  33. Такса за решење по захтеву за издавање водне сагласности за
  објекте, радове и планска документа за уређење простора и
  газдовање шумама којима се утиче на водни режим
  34. Такса за решење по захтеву за издавање водне дозволе за објекте и
  радове којима се утиче на водни режим
  35. Такса за решење по захтеву за издавање лиценце за обављање
  послова, и то: снабдевање водом за пиће системом јавног водовода,
  сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом
  јавне канализације, спровођење одбране од поплава и других облика
  заштите од штетног дејства вода, старање о функционисању водних
  објеката и система, одржавање регулационих и заштитиних објеката
  и пратећих уређаја на њима, одржавање мелиорационих система за
  одводњавање и наводњавање, извођење санационих радова и
  хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима,
  праћење стања водних објеката, други послови у складу са законом о
  водама 2. #2
  Veoma poznat virtuelni (avatar)
  Učlanjen
  02.06.2011.
  Pol
  muški
  Poruke
  10.527
  Reputaciona moć
  851

  Podrazumevano Re: Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

  36. Такса за решење по захтеву за овлашћивање за испитивање
  квалитета отпадних вода37. Такса за решење по захтеву за издавање решења за стављање у
  промет средства за заштиту биља
  38. Такса за решење о упису средства за исхрану биља и оплемењивача
  земљишта у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача
  земљишта
  39. Такса за решење по захтеву за одређивање ветеринарске установе и
  установе за заштиту биља које могу вршити лабораторијско
  истраживање узрочника заразних болести, односно које могу
  вршити лабораторијско испитивање узрочника и преносилаца
  заразних болести и проверавање лабораторијских испитивања ради
  утврђивања дијагнозе
  40. Такса за решење по захтеву за одређивање правних лица и
  предузетника који могу да врше дезинфекцију, дезинсекцију и
  дератизацију
  41. Такса за издавање одговарајућег доказа о дератизацији, односно
  издавање доказа о ослобођењу од дератизације
  42. Такса за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за
  топлотно третирање и означавање дрвеног материјала за паковање
  43. Такса за захтев за вршење контроле безбедности хране у
  спољнотрговинском промету
  44. Такса за издавање решења о дозволи за стављање у промет,
  производњу, прераду и дораду, односно решења о забрани стављања
  у промет, производњу, прераду и дораду хране у спољнотрговинском
  промету
  45. Такса за решење по захтеву за признавање новостворене сорте,
  односно одобравање увођења у производњу стране сорте
  46. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за увоз
  репродукционог материјала страних сорти за које није одобрено
  увођење у производњу ако се увози за оплемењивање биља и вођење
  поступка одобравања увођења у производњу страних сорти
  47. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно или физичко
  лице испуњава услове за испитивање сорти на огледном пољу,
  односно лабораторији
  48. Такса за захтев за додељивање права оплемењивача биљне сорте
  49. Такса за захтев за упис у Регистар пренесених права оплемењивача
  50. Такса за захтев за упис у Регистар уговора о лиценци
  51. Такса за захтев за издавање обавезне лиценце
  52. Такса за захтев за продужетак трајања обавезне лиценце
  53. Такса за захтев за оглашавање решења о додељеном праву
  оплемењивача ништавним
  54. Такса за захтев за поновни упис сорте у Регистар сорти
  пољопривредног биља
  55. Такса за решење по захтеву за признавање новостворене домаће
  сорте воћака, винове лозе и хмеља, односно упису у Регистар сорти
  воћака, винове лозе и хмеља стране сорте
  56. Такса за решење по захтеву за упис произвођача, увозника и
  прометника садним материјалом у Регистар произвођача садног
  материјала воћака, винове лозе и хмеља 57. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар произвођача семена,
  расада, мицелија јестивих и лековитих гљива
  58. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар дорађивача семена
  59. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за препакивање
  семена
  60. Такса за уверење о признавању семенског усева
  61. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар дистрибутера и
  увозника средстава за заштиту биља и Регистар дистрибутера и
  увозника средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта
  62. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар пружалаца услуга у
  области средстава за заштиту биља
  63. Такса за решење по захтеву за утврђивање да лице (стваралац,
  корисник, односно овлашћена организација) испуњава услове за
  процену ризика за ограничену употребу, увођење у производњу и
  стављање у промет генетички модификованих организама и
  производа од генетички модификованих организама
  64. Такса за решење по захтеву за одобравање ограничене употребе,
  увођења у производњу и стављање у промет генетички
  модификованих организама и производа од генетички
  модификованих организама, ако овим законом није друкчије
  прописано
  65. Такса за решење по захтеву за одобравање ограничене употребе,
  увођења у производњу и стављање у промет генетички
  модификованих организама и производа од генетички
  модификованих организама, која садрже или се састоје од истих
  генетички модификованих организама или комбинација генетички
  модификованих организама, а који су намењени за другачију
  употребу од употребе која је одобрена решењем из става 1. овог
  тарифног броја
  66. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава
  прописане услове за обављање прогнозноизвештајних послова,
  односно послова вршења услуга у области заштите биља
  67. Такса за решење по захтеву за утврђивање да лице испуњава
  прописане услове за пружање услуга у спровођењу мера заштите
  биља, односно примени пестицида у пољопривреди и шумарству
  68. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава
  услове за вршење здравственог прегледа усева и објеката, односно
  здравственог прегледа производње безвирусног или на одређене
  вирусе тестираног семена, расада, садног материјала и земљишта на
  нематоде
  69. Такса за решење по захтеву за утврђивање да железничка станица,
  поморска лука, речно, језерско и ваздухопловно пристаниште,
  друмски гранични прелаз, контејнерски терминал, пошта, односно
  друго место царињења на којем се врши здравствени преглед при
  увозу и провозу пошиљака биља које се претоварују, испуњава
  прописане услове за безбедно и квалитетно вршење здравственог
  прегледа пошиљака биља
  70. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице испуњава
  прописане услове за стављање у промет средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за исхрану биља (ђубрива) на
  велико (складишта пестицида и ђубрива)
  71. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице, односно
  предузетник испуњава прописане услове за стављање у промет
  средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за
  исхрану биља (ђубрива) на мало (пољопривредне апотеке)
  72. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно лице, односно
  предузетник испуњава прописане услове за стављање у промет
  средстава за заштиту биља (пестицида), односно средстава за
  исхрану биља (ђубрива), на мало, који се налазе на позитивној
  (оцењеној) листи отрова
  73. Такса за обавештење о разврставању правних лица по делатностима
  и одређивању матичног броја
  74. Такса за обавештење о промени делатности правних лица
  75. Посебна накнада – буџетски динар по Закону о дувану

  Na sajtu Ministarstva finansija i privrede od danas se može preuzeti spisak prvih naknada i taksi, čiji je predlog za ukidanje usvojila Vlada Srbije.
  Vlada će ukinuti oko 130 raznih nameta, a na prvoj sednici već je usvojen predlog za ukidanje 75 različitih taksi i naknada, čijim će se ukidanjem rasteretiti privreda i građani, saopštilo je ministarstvo.

  http://www.politika.rs/rubrike/Ekono...arstva.lt.html

  http://mfp.gov.rs/pages/article.php?id=8169

 3. #3
  Veoma poznat
  Učlanjen
  10.07.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Ovdeonde
  Poruke
  11.067
  Reputaciona moć
  242

  Podrazumevano Re: Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

  Ovako nesto nisam verovao da cu ikad procitati zato nek zazivi da vidimo na koju ce stranu da se to prelomi.

 4. #4
  Veoma poznat virtuelni (avatar)
  Učlanjen
  02.06.2011.
  Pol
  muški
  Poruke
  10.527
  Reputaciona moć
  851

  Podrazumevano Re: Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

  Citat Original postavio Jary Pogledaj poruku
  Ovako nesto nisam verovao da cu ikad procitati zato nek zazivi da vidimo na koju ce stranu da se to prelomi.
  Predviđaju da će od 1 oktobra ukidanje propisa stupiti na snagu, prvih pet taksi koje nisu male obradovaće sitne trgovce i mala preduzeća.
  Ove takse je trebalo odavno ukinuti obzirom na banalnosti razloga njihove naplate, mada ne verujem da će značajno da pomognu preduzetnicima i maloj privredi.

 5. #5
  Buduća legenda Microwave (avatar)
  Učlanjen
  04.09.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  26.970
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  834

  Podrazumevano Re: Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

  mora da su žuti imali posebne talente da smisle sve ove takse ovo stvarno nije lako da se setiš gde možeš sve da nametneš harač

 6. #6
  Veoma poznat virtuelni (avatar)
  Učlanjen
  02.06.2011.
  Pol
  muški
  Poruke
  10.527
  Reputaciona moć
  851

  Podrazumevano Re: Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

  Citat Original postavio Microwave Pogledaj poruku
  mora da su žuti imali posebne talente da smisle sve ove takse ovo stvarno nije lako da se setiš gde možeš sve da nametneš harač
  Pitanje je, da li novac od tih taksi se preusmerava ili preusmeravao na ono za šta je namenjena, nap taksa za zaštitu šuma, ekološke takse i sli...
  Njihov najveći talenat je demontaža privrede i celog administrativnog sistema Srbije.

 7. #7
  Primećen član LokiBale (avatar)
  Učlanjen
  01.12.2011.
  Pol
  muški
  Poruke
  891
  Reputaciona moć
  49

  Podrazumevano Re: Spisak ukinutih taksi skunutih sa stranice ministarstva

  Prave promene će nastupiti tek kad se jedino bude koristio elektronski novac.
  Tada će postojati samo jedan porez, biće to porez na promet novca.
  To će biti relativno uskoro.

Slične teme

 1. Program koji pravi spisak programa sa CD-a
  Autor Zakon u forumu Softver
  Odgovora: 24
  Poslednja poruka: 21.02.2008., 12:27
 2. Ocjena moje stranice
  Autor Pirat u forumu Web dizajn
  Odgovora: 10
  Poslednja poruka: 11.01.2004., 23:39

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •