ko deli numeracije za fiksnu telefoniju po gradovima