1. Екологија и заштита животне средине, Иво Савић и Вељко Терзија, за I разред средњих стручних школа, издање 1995. или новије;

2. Психологија, Никола Рот и Славољуб Радоњић, за II разред гимназије, издање 1995. или новије; и

3. Социологија, Милован Митровић и Сретен Петровић, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, издање 1999. или новије.

Spremaju se dva predmeta od tri ponudjena.
Fakultet ima pet smerova :
Menadzment ljudskih i socijalnih resursa
Civilna odbrana
Civilna zastita i zastita zivotne sredine
Bezbednost
Bezbednosni menadzment (traje 3 godine po Bolonjskoj konvenciji)