Vlast se neprekidno kočoperi svojim "uspesima" naročito "pristupanjem" EU. (Lično i ne mislim da EU nema alternativu!)
Posebno se podvlači da više nema uslova, prosto će svakog trenutka poteći med i mleko - samo treba da pripremimo dovoljno posuda.
Onda u već u sledećoj rečenici kaže da "napredak zavisi od sporazuma sa Prištinom".
Nije li to uslov, gori od svih do sada?
S jedne strane treba da se "sporazumemo" a s druge se Prištini daju odrešene ruke i tolerišu i najveći zločini! U tim okolnostima Beograd može samo da klekne i prihvati sve što mu se nametne - ili od EU nema ništa!
Ovde je pitanje samo da li su na vlasti budale koje to ne vide, ili misle da smo mi (narod) budale pa to nećemo shvatiti?