Da li neko zna kod koje je banke najbolje otvoriti račun za akcije Telekoma? Surfao sam po netu, i našao ponudu četiri banke:

Inteza - http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=1115
Privredna banka - http://www.pbb-banka.com/docs/OdlukaTelekom.pdf
Razvojna banka - http://www.rbv.rs/akcionari_telekoma/akcionari_telekoma/o_trgovanju.360.html
Vojdođanska - http://www.telekomakcije.rs/arc/2012/05/src/1205potvrda.pdf

Kad sve saberem, čini mi se da Inteza ima najbolju ponudu (0,6%), pa Privredna i Razvojna banka (0,7), a najgoru Vojvođanska (1,0%). Da li nešto grešim i da li neka banka nudi bolje uslove? Da li se neko već raspitivao ili otvorio račun u nekoj od ovih banaka?