Imam NEC 750FE monitor, koji ima antiglare ekran.
Primecuju se crte na ekranu(od antiglare sloja kojim je presvucen). One su nastale od dodira, a mozda i od brisanja ekrana. Da li mogu da se uklone i kako?