Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je odluku kojom je od 1.
juna zabranjeno kretanje na Kosovu vozilima koja imaju srpske tablice sa početnim slovima kosovskih gradova

http://www.*****************/politika/euleks-lecima-obavestava-vozace-o-preregistraciji-6