Jednostavan test krvi može da pokaže da li je pacijentkinja s rakom dojke u ranoj fazi pod povećanim rizikom od povraćaja bolesti ili skore smrti nakon lečenja, utvrdio je tim američkih stručnjaka iz Centra za rak M. D. Anderson, pri Teksaškom univerzitetu.


Prisustvo u uzorku krvi jedne ili više cirkulišućih ćelija tumora (CTC) ukazuje na povraćaj bolesti i smanjene izglede preživljavanja. Što je više CTC ćelija u uzorku to je veći i rizik od smrti, prenosi AFP.

Testiranje na CTC ćelije se trenutno ne koristi radi prognoziranja ishoda bolesti i određivanja terapije, jer je uvreženo mišljenje da se kancer širi kroz limfni, a ne kroz krvni sistem.

Teksaški tim je obavio testiranje na 302 pacijentkinje, lečene u pomenutom centru izmedju 2005. i 2010. godine. U trenutku testiranja njihova bolest je bila u ranoj fazi, nije metastazirala i nije primenjena hemoterapija.

CTC ćelije su utvrdjene u krvi četvrtine pacijentkinja, medju kojima je kod jedne od sedam došlo do povraćaja bolesti nakon lečenja, a svaka deseta je umrla tokom perioda trajanja istraživanja.

S druge strane, kod pacijentkinja u čijoj krvi nije bilo CTC ćelija, bolest se tokom perioda istraživanja povratila u tri odsto slučajeva, a u svega dva odsto slučajeva je beležen smrtni ishod.

Kod pacijentkinja sa velikom koncentracijom CTC ćelija, u 31 odsto slučajeva je tokom trajanja istraživanja došlo do povraćaja bolesti ili smrtnog ishoda.

Stručnjaci koji nisu učestvovali u ovom istraživanju ističu da su nužne dodatne studije, jer je ovakva dijagnostika još u povoju. Pre svega, nije jasno da li testiranje na CTC treba obaviti pre, za vreme ili posle hirurške intervencije kojom se odstranjuje tumor. Ne zna se ni kakav efekat na CTC ćelije u krvi ima hemoterapija.