Republici Srpskoj treba nacionalista koji ća da radi na njenom jačanju i izdvajanju iz BiH, ali u isto vrijeme da javnosti bude doživljen kao demokrata, tolerantan, kulturan i da ima korektan odnos sa Bošnjacima.
Znači, sve suprotno od Dodika, koji se predstavlja kao patriota i veliki zaštitnik nacionalni interesa, a radi sve kontra. Imate najnoviji primjer usvajanja budžeta BiH koji je usvojen zahvaljujući njemu u posljednji čas , a prije toga savjet ministara koji je opet napravljen zahvaljući ustupcima koje je on napravio. Da stvarno želi da rasturi BiH kao što priča, dozvolio bi da sve to propadne upravo da bi potvrdio tezu da je BiH nefunkcionalana.

A, ovako on održava stereotip bahatog srpskog političara koji je netolerantan i arogantan, što Bošnjacima pomaže da nas optuže da je BiH nefunkcionalana zbog Republike Srpske a ne zbog haosa na nivou BiH. I na taj način on nam pravi dvostruki problem - održava lošu sliku o RS i pomaže Bošnjacima da problem Bosne prebace na RS.