http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/176793/Pokret-madarske-nade-Nagrada-Canku-za-bisere
http://www.rts.rs/page/magazine/ci/s...%D0%B5%3F.html
Razlozi su više nego jasni. Bez obzira na programsku politiku vlade, treba biti pragmatičan i dodeliti ovom čoveku ono za šta je najsposobniji, jer nema boljeg političkog kadra za tu funkciju od njega.