Povodom najnovije odluke Vlade Srbije da država uplaćuje doprinose za penzije na nivou minimalca za sva sveštena lica svih verskih zajednica, među kojima je najviše iz Srpske pravoslavne crkve, otvara se pitanje da li je to još jedna odluka koja ovu Crkvu stavlja u privilegovani položaj u odnosu na druge korisnike budžeta?

Da li je logično da država, pogotovo u situaciji kada se očekuje kresanje budžetske potrošnje i kada se odlaže reforma penzionog sistema jer jednog penzionera izdržava jedan i po zaposlen, donosi ovakvu odluku koja je linearna za sve sveštenike, bez obzira na prihode?

"Ne samo da nije logično da država uplaćuje socijalno i penziono svim sveštenim licima, nego mi se čini da nije logično ni za one sveštenike koji žive u nerazvijenim područjima, s obzirom da u ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim delovima, postoje mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su samohrani roditelji, deca bez roditeljskog satranja, teško obolela lica, invalidi...kojima je mnogo teže da ostvare prihod nego sveštenicima SPC koji jesu u stanju da prihoduju i koji, znamo, da prihoduju", kaže Ivana Stevanović, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora. citajte dalje na linku: http://www.slobodnaevropa.org/content/svestenici_na_drzavnim_jaslama/24581711.html