Da li ste primetili da sve stranke koje su ušle u skupštinu nisu nešto preterano slavile.
Da li je i njih sramota načina na koji ulaze u skupštinu-mislim i na poziciju i na kvazi opoziciju