Srbija ima privredne potencijale za privlačenje investicija, a postoji i više izvora priliva deviza, a sve to bi doprinelo stabilizaciji domaće valute i kursa, smatraju ekonomski stručnjaci.


http://www.*****************/ekonomija/gde-su-izvori-deviznog-priliva-za-stabilan-kurs-13