- nekim kontrolorima se isplaćuje 3000, nekima 2500, 2200 i 2000
- RIK daje opštinama a opštine strankama
- neke opštine od jedinačnih iznosa plene 150 a neke i do 500 dinara

najeli se za poslednji obrok