Završni govor generala Dragoljuba Draže Mihailovića na suđenju 1946. godine skraćen je u stenografskim beleškama za trećinu, dok je zabeležnim rečenicama mahom menjan smisao u celini ili delimično, rekao je danas istoričar Slobodan Marković.

http://www.*****************/srbija/drazin-govor-na-sudenju-skracivan-i-menjan