Kako se koristi/postupak presnimavanja/SoundForge 5.0b prilikom presnimavanja audio kasete na komp. ili CD?