Koliko dugo mora da čuva dokumenta jedna trgovinska radnja?

Recimo, otvorena prodavnica 2005.

Da li mora da čuva sve, ili poslednjih 5 godina, 3 godine, poslednjih 12 meseci?

Kalkulacije, račune, troškove?