Kako da pokrenem taj cheat? Da li je neko probao da kasapi karakondzule macetom?