..u prekrsajnom postupku.
racunanje rokova je po zakonu obicno od dana urucenja nekog pismena..osim ako to zakonom nije drugacije uredjeno.a rok za placanje novcane kazne je uredjen zakonom o prekrsajima u clanu 36 stav 1 kojim se propisuje da se rok za placanje novcane kazne odredjuje u sudskoj presudi i koji ne moze biti duzi od 15 dana od dana pravosnaznosti presude.
recimo u sledecoj situaciji kad vam uruce prvostepenu presudu po zakonu o prekrsajima rok za zalbu na prvostepenu presudu je 8 dana..od dana urucivanja..9i dan od dana urucenja ako se zalba ne ulozi prvostepena presuda postaje pravosnazna i ako je u njoj izrecena novcana kazna pocinje da tece rok za placanje novcane kazne. ako kaznjeni ne plati novcanu kaznu u zakonom predvidjenom roku a to je ne duzi rok od 15 dana po pravosnaznosti presude primenjuje se clan 37 i sud donosi resenje kojim se poostrava kaznena mera i novcana kazna se preinacuje u kaznu zatvora ili rada u javnom interesu.( u odnosu 1000 dinara = 1 dan zatvora ili 2 dana rada ) u opravdanim okolnostima sud moze da odobri i placanje na rate ( clan 36 stav 2 ) s tim sto rok i nacin placanja sud odreduje resenjem i koji ne moze biti duzi od 3 meseca. sve ovo ima pravno utemeljenje odnosno utemeljenje u zakonskim odredbama..medjutim sta se desava kada kaznjeni ulozi zalbu na prvostepenu presudu blagovremeno u zakonom predvidjenom roku?..( prvostepeni sud je duzan da zalbu i spise predmeta dostavi drugostepenom sudu u roku od 3 dana po prijemu zalbe no to ovde nije bitno ) na drugostepenu presudu nema prava zalbe i ona je po zakonu pravosnazna danom njenog donosenja..i sad visi prekrsajni sud odluci da zalbu odbaci i potvrdi prvostepenu presudu..u kojoj je izrecena novcana kazna.posto drugostepena presuda postaje pravosnazna danom donosenja rok za placanje novcane kazne pocinje da tece..
u toj okolnosti kaznjeni ne zna niti moze da zna da je presuda postala pravosnazna i kada je postala pravosnazna i da njemu tece rok za placanje novcane kazne..kaznjeni to saznaje kad mu sud uruci drugostepenu presudu..koju obicno urucuje kad se mu se prohte..i recimo kaznjenom sud uruci drugostepenu presudu posle 3 meseca od dana njene pravosnaznosti i rok za placanje novcane kazne je vec dva ipo meseca istekao. sud ce po pravilu ali neutemeljenom u pravu da primeni clan 37 i preinaci novcanu kaznu u kaznu zatvora ili rada u javnom interesu. clan 37 podrazumeva kroz poostravanje kaznene mere da je do neblagovremenog placanja novcane kazne doslo krivicom kaznjenog . ako jeste doslo krivicom kaznjenog koji je blagovremeno obavesten a nije platio kaznu clan 37 je primenljiv..ali ako do neplacanja novcane kazne u za to predvidjenom roku nije doslo krivicom kaznjenog clan 37 postaje neprimenljiv. zato sto ne moze sud da resava stanje koje nije nastalo krivicom kaznjenog na njegovu stetu i da mu poostrava kaznenu meru.to je apsurdno ( ali se itekako kod nas primenjuje ) u takvom slucaju kaznena mera bi po pravnoj logici mogla biti samo ublazena a ne poostrena. zapravo cela stvar je zakonom neuredjena jer zakonodavac uopste o tome nije razmisljao niti je situaciju predvideo i uredio odnosno propisao odgovarajuce postupke u tim okolnostima.jer zakonodavac je razmisljao SAMO o tome kako da sto brze i sto vise otme para od naroda i popuni crnu rupu zvanu budzet republike srbije a ne da nesto pravno sroci i uredi .

zastarevanje izvrsenja...? po zakonu o prekrsaijma izrecena kazna ili zastitna mera zastarava onda kada prodje dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu trazi za njeno izvrsenje..izvrsenje novcane kazne je cin placanja.a po zakonu se za placanje novcane kazne trazi ne vise od 15 dana po pravosnaznosti presude te je u skladu s tim novcana kazna zastarela 30 dana po pravosnaznosti presude i da se po zastarevanju ona vise nikako ne moze izvrsiti niti se kakvim sudskim resenjima preinacivati. tj bilo koje resenje suda doneto nakon isteka roka od 30 nema pravnu snagu i nikog ne obavezuje ( ali ce ga murija itekako sprovoditi )
cela stvar se u praksi sprovodi na iznudu "plati kaznu nema veze sto je proso rok il ce te teramo u tvorza"
zivo me zanima kako bi se u ovoj situaciji izjasnio evropski sud za ljudska prava u strazburu