Da li se kopija Windowsa koja se nalazi u direktorijumu "install" koju windows sam instaliranmoze koristiti kao instalaciona s tim da se prvo presnimi na CD.