Potreban mi je statistički program SPSS-za ličnu upotrebu. Da li ga neko poseduje