Dobio sam formular preko net-a koji sam popunio ali je problem jer treba svojeručni potpis na kraju.Kako to da uradim i da li mi je nešto posebno potrebno za to ili HP Pro već sadrži sve potrebno.