Da li mi neko može pomoći u vezi ispitivanja anod-katod reakcija pri elektrolizi.
Sutra ćemo raditi ovaj lab al me teoretski interesuje šta se dobije pri sledećim elektrolizama. Trebam da napisem neke Totalreaktion: Koliko volti daje koja reakcija i šta se dobije pri ovim reakcijama.
a) CuCl2 pri Ugljenikelektrodi
b) CuCl2 sa C-katodom i Cu-anodom
c) Solna Kiselina sa C-elektrodom
d) NaCl sa C-elektrodom

Unapred zahvalna!!!!