Da li neko poseduje Power juicer Jack la Lane-a?
Kako radi i da li ste zadovoljni,gde ste ga kupili?