Iako ima negativno predznačenje, rutina je izuzetno pozitivna i prirodna stvar.

Recimo samo da je potreba za hranom periodična, i sam ciklus naših dnevnih potreba takodje vrlo periodičan...

Ustanovljavanjem pogodnih rutina maksimalizujete sposobnosti vašeg organizma , i trajnost istog.

Interesantno je da se radnici i sindikat ne bore za važnost periodičnosti i rutine ni na zapadu , a ni ovde (u socijalističkoj Jugoslaviji je to bilo mnogo više negovano).

Sada su glasniji oni koji u periodičnosti vide DOSADU I NEZANIMLJIVOST ŽIVOTA NE SHVATAJUĆI DA ONI SAMI SVOJOM PRAZNINOM I STAVOVIMA ČINE SLOBODNO VREME DOSADNIM I PRAZNIM
namećući moderni kodeks neredovnog života kao pozitivniju i pametniju opciju.

I kao što veliki deo forumske publike nije razumeo moju izjavu da je kreativnost često nedostatak znanja (jer kad nemamo znanje onda se moramo snaći sa svojom kreativnošću), tako je i neredovnost i haotičnost koje neke osobe imaju često slika njihovog neznanja o prednostima nekih načina ponašanja i rutine u boljem i srećnijem životu...

Uočite to da ovakvim temama treba da se bavi i da nas pouči koja nauka?????