Školska i profesionalna orijentacija uskoro postaje vruća tema u svim domovima u kojima su deca koja završavaju osnovne i srednje škole. U pripremi je jedinstven savetodavni program rada sa decom (i njihovim roditeljima) koja treba da donesu jednu od najvažnijih odluka u svome životu, a za šta razvojno (ili i na druge načine) nisu spremna. Program se odnosi upravo na artikulisanje profesionalnih interesovanja, "učenje" usaglašavanja dimenzija realnog i idealnog, i još mnogo toga što olakšava izabiranje i odlučivanje za poziv kojim će se najverovatnije tokom daljeg života baviti.
Ako ste zainteresovani kao roditelj, porazgovarajte sa svojom decom, javite se ličnom porukom i blagovremeno ćete dobiti sve relevantne informacije oko mogućnosti rezervacije za učešće u programu (koji nije besplatan).