Kako da u Indesignu centriram text box na sredinu stranice automatski?