Da li u Novom Sadu ima servis za digitalne fotoaparate/fudži 1,3 mp/