Trebao bih primjer simulacije uradjene koristenjem ovog alata za IP racunarske mreze. Veoma korisstan alat