" П Р А В А Ц "
АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ,
11070 БЕОГРАД, ПОШТАНСКИ ФАХ 142, Михаила Пупина 165 а,
С р б и ј а.
Основана 1990. године

Телефон/факс: 3113140, 3116679, 063248996.
Интернет адреса: office@pravac.co.yu
Интернет страница: www.pravac.co.yu

Предузетник РАДОМИР М. МИСАЉЕВИЋ, дипломирани правник, српски истражилац.
Оснивач Општег удружења истражилаца Београда "СРПСКИ ИСТРАЖИЛАЦ" Београд (основано 2003. године у оквиру Привредне коморе Београда).
Основна делатност 74600 истражилац.

Потребан уметник за привремено повремено дизајнирање обележја агенције:

- идентификациона картица (ИД), пластична (не пластификована), постављен текст вертикално, са фотографијом, различита имена и презимена, јединствен изглед за свако лице, један комад са називом СРПСКИ ИСТРАЖИЛАЦ и неколико дестина комада са називом САРАДНИК СРПСКОГ ИСТРАЖИОЦА, текст са обе стране, вишебојна израда, на предњој страни нови грб Републике Србије у растеру преко којег је текст.

- метална значка са рељефастим ликовима, назив СРПСКИ ИСТРАЖИЛАЦ један комад у жутој златној боји, више дестина значки истог изгледа и текста у сребреној боји, у средини значке мањи штит из грба Србије (крст са четири огњила-оцила), остали детаљи уметничка слобода, у складу са правилима хералдике,

- визит карта, вишебојна, обострана штампа, са постојећим заштитним знаком агенције, један комад са натписом СРПСКИ ИСТРАЖИЛАЦ, неколико дестина комада са натписом САРАДНИК СРПСКОГ ИСТРАЖИОЦА, фонт слова одређен за ПРАВАЦ (хелветика ћирилица) остали фонтови према предлогу уметника,

- остало: коверте са натписом, меморандум, рекламни летак агенције и сл.

Контакт остварити телефоном. Разговор у седишту агенције.
Могу се јавити искључиво уметнички образовани дизајнери, са вишом или високом школском спремом.
Ко понуди најбоље идејно решење, добија право на закључење уговора. Могуће је да се посао закључи по принципу инжењеринга (идејно решење, израда, надзор током израде). Цену услуге уметничког обликовања обележја агенције предлаже уметник.-