Dakle,kako uciniti da deo dialog prozora bude transparentan? Najbolje bi bilo kada biste mogli da objasnite za Visual C++.