želi bih ako neko može da mi pošalje nacrte stolova za kompjuter ili adrese sajtova na kojima bih mogao da vidim zoran