Da li iko zna kako da se ukonektujem preko GPRS modema na Siemens-u C62 i Siemensu M55... Koji mi treba program, pokisao sam sa "Siemens GPRS Modem Assistant"- om