8) Postavljajte pitanja/zadatke sa prijemnih ispita i dobićete odgovore na njih. Ako ste zainteresovani napravićemo zbirku zadataka najviše iz oblasti citologija (ćelijski ciklus), razviće životinja, molekularna biologija i genetika