Zelim da kupim avtomat koji se postavlja na javnim mestima za kafu, a moze i za hladne napitke.
Ponude sa cenama: na kpozdrav@yahoo.com