sa digitalizacijom fiksne telefonije ,od kada su 5 cifreni brojevi zamenjeni 6 cifrenim i kada se planira potpuna digitalizacija ? zasto se samo na 7 cifrenim brojevima ima caler-id dali su to brojevi na novoj centrali ?