Adresa i br. fona nalaze se u profilu - TOMAX.
Samo BG i okolina!
Pozdrav!