Ako iko zna,bas me interesuje kakvaje povezanost izmedju osmotskog pritiska i semipermeabilne(polupropustljive) membrane! Kako se to u samoj celiji javlja hidrostaticki pritisak?