PAUSALCI
Prikazujem rezultate 1 do 16 od 16

Tema: PAUSALCI

 1. #1
  Buduća legenda koto (avatar)
  Učlanjen
  22.12.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  39.771
  Tekstova u blogu
  8
  Reputaciona moć
  4930

  Podrazumevano PAUSALCI

  Imajuci u vidu da ima dosta pausalno oporezivih preduzetnika, neka ova tema bude mesto gde cemo kaciti propise vezane za njih, postavljati pitanja, i resavati nejasnoce.
  Evo za pocetak

  Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti


  На основу члана 41.став 3. Закона о порезу на доходак грађана («Службени гласник РС», број 24/2001),
  Влада Републике Србије доноси
  Уредбу о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
  "Службени гласник РС", бр.65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04 и 31/05
  Члан 1.
  Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник) у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", број 24/2001 - у даљем тексту: Закон).
  I. УСЛОВИ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ
  Члан 2.
  Предузетник који испуњава услове за паушално опорезивање из члана 40. Закона, а који сматра да с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или да му њихово вођење отежава обављање делатности, може да поднесе захтев за паушално опорезивање Републичкој управи јавних прихода - одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода у општини на чијој је територији регистрован, односно обавља делатност (у даљем тексту: надлежни порески орган).
  Захтев из става 1. овог члана садржи:
  1) разлоге због којих предузетник сматра да није у стању да води пословне књиге, односно разлоге због којих сматра да му њихово вођење отежава обављање делатности;
  2) износ укупног промета оствареног у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно износ планираног промета када почиње обављање делатности;
  3) податке о чињеницама и околностима од значаја за утврђивање висине паушалног прихода: место на коме се радња налази; опремљеност радње; број запослених радника и ангажованих чланова породице; тржишни услови у којима се делатност обавља; површина локала; старост предузетника и његова радна способност и остале околности које утичу на остваривање добити.
  II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА
  Члан 3.
  Ради утврђивања висине паушалног прихода, као основице пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: порез), предузетници се разврставају по критеријумима профитабилности и обима промета, односно према врстама делатности, у седам група, и то:
  1) у прву групу: носачи, чистачи обуће, сакупљање лековитог биља, шумских плодова и слично, продаја печених, куваних и на други начин припремљених пољопривредних и других производа на улици и другим слободним просторима, у спортским, биоскопским и другим дворанама и просторијама и друге сродне делатности које се обављају без сталног пословног места, штоповање тканина, пресвлачење дугмади, поправка кишобрана, поправка ортопедских помагала, поправка налив пера и патент оловки, хериктери, дрвомоделари, дуборесци, поправка музичких инструмената, плисирање, оштрачи, бравари, јорганџије, колари, поткивачи, вуновлачари, рукавичари, опанчари, четкари, папуџије, домаћа радиност, стари занати и верски службеници;
  2) у другу групу: фризери за мушкарце, часовничари, оптичари, фотокопирање, обућари, кројачи, прерађивачи секундарних сировина, бравари, фирмописци, печаторесци, узгајивачи цвећа, производња лозновоћних и других садница и калемова, искоришћавање земљишта у непољопривредне сврхе, инкубаторска производња живине, повремено обављање послова пољопривредним машинама другим лицима, извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника;
  3) у трећу групу: аутомеханичари, аутолимари, аутоелектричари, вулканизери и слично (аутограна), молери, тапетари, фризери за жене, ТВ и електро-механичари, прецизни механичари, електричари, водоинсталатери, подучавање уметничким и спортским вештинама (музика, балет, сликање, певање, спорт и друго), графичка делатност, прање и пеглање рубља, хемијско чишћење и бојење, педикирско-маникирске и козметичарске услуге, фотографи са сталним пословним местом, видео клубови, воскари, трговинска делатност која се обавља изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама);
  4) у четврту групу: златари, каменоресци, пластичари, металостругари, пекари, произвођачи тестенина, посластичари, грађевинска делатност и друге сличне делатности, услужно резање грађе, столари, стаклоресци, радње за забавне игре, модни кројачи, трговинска и угоститељска делатност која се обавља у киоску или приколици и сличном монтажном или покретном објекту, ауто перионице;
  5) у пету групу: лекари, стоматолози, апотекари, ветеринари, професори, физиотерапеути, зубни техничари и друге сличне професионалне делатности;
  6) у шесту групу: адвокати;
  7) у седму групу: аутотакси, шлеп служба, превоз посмртних остатака, превоз путника аутобусом, превоз ствари и робе камионом и друге аутопревозничке делатности.
  Делатности, односно занимања која нису разврстана у групе из става 1. овог члана, надлежни порески орган разврстава у одговарајућу групу, према њиховој сродности и обиму.
  Члан 4.
  Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама из члана 3. ове уредбе одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици у години која претходи години за коју се утврђује порез (у даљем тексту: просечна месечна зарада).
  Када је просечна месечна зарада из става 1. овог члана остварена у граду, односно општини где је седиште радње предузетника мања или већа за више од
  10% од просечне месечне зараде остварене у Републици, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређује се према просечној месечној заради оствареној у граду, односно општини.
  У случају из става 2. овог члана, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода за предузетнике са седиштем радње на ужем подручју града Београда (општине Вождовац, Врачар, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун и Чукарица) одређује се према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у тим општинама, а за предузетнике са седиштем радње на ширем подручју града Београда (општине Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка и Сопот) према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у тим општинама.
  Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, у циљу равномернијег пореског оптерећења предузетника који обављају истуделатност на територији суседних општина у оквиру истог округа, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода може се одредити и према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у општинама у оквиру истог округа.
  Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода предузетника, која се одређује у складу са ст. 2. до 4. овог члана не може бити већа од двоструке просечне месечне зараде из става 1. овог члана. Одредбе ст. 2 до 5. овог члана не примењују се на делатности из члана 3.став 1. тачка 7) ове уредбе.
  Члан 5.
  Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређује се у односу на просечну месечну зараду из члана 4. ове уредбе, по групама делатности из члана 3. ове уредбе у следећим процентима:
  1)
  прва група
  25%
  2)
  друга група
  50%
  3)
  трећа група
  75%
  4)
  четврта група
  150%
  5)
  пета група
  105%
  6)
  шеста група
  85%
  7)
  седма група:
  а) аутотакси
  55%
  б) шлеп служба
  65%
  в) превоз посмртних остатака
  125%
  г) превоз путника аутобусом
  165%
  д) превоз ствари и робе камионом:
  - до 3 тоне носивости
  55%
  - преко 3 до 7 тона носивости
  70%
  - преко 7 до 12 тона носивости
  80%
  - преко 12 тона носивости
  80% плус 10% за сваку тону носивости изнад 12 тона носивости, а највише 130%.
  Poslednji put ažurirao/la koto : 16.10.2010. u 15:56

  Ćutljivi pun mesec pojavljuje se sad. 2. #2
  Buduća legenda koto (avatar)
  Učlanjen
  22.12.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  39.771
  Tekstova u blogu
  8
  Reputaciona moć
  4930

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  III. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА
  Члан 6.
  Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређена у складу са чланом 5. ове уредбе, умањује се односно повећава применом елемената из члана 41. став 1. Закона, и то:
  1) Место на коме се радња налази - од минус 20% до плус 50%, и то:
  (1) градско подручје:
  - екстра и прва зона - плус 50%
  - без обзира на зоне (повољна локација, тржни центар, близина јавних установа - болница, школа, пијаца и сл.) - до плус 50%
  - друга зона - до плус 30%
  - трећа зона - до плус 10%
  (2) сеоско подручје:
  - центар села (близина цркве, школе, месне заједнице) - без умањења и увећања,
  - ужа зона - до минус 10%
  - шира зона - до минус 20%
  (3) трговинска делатност изван пословних просторија (на тезгама и
  сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама) – до минус 20%.
  Разврставање у зони се врши у складу са одлуком локалне самоуправе о утврђивању зона за плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта.
  У случају када одлуком локалне самоуправе нису одређене зоне, као и за сеоско подручје, разврставање врши надлежни порески орган;
  2) Опремљеност радње - од минус 20% до плус 30%, и то:
  (1) производне делатности:
  - опрема високе технологије са малим степеном амортизације - плус 30%
  - опрема стандардне технологије - до плус 20%
  - половна и застарела опрема (висок степен амортизације) - до минус 10%
  (2) услужне делатности:
  - ексклузивни ентеријер и нова опрема - плус 30%
  - стандардни ентеријер и опрема - до плус 20%
  -половна опрема и уобичајени ентеријер - до минус 10%
  (3) трговинска делатност изван пословних просторија (на тезгама и
  сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама) – до минус 20%.
  3)Број запослених радника и ангажованих чланова породице предузетника - плус 10% по једном запосленом раднику, односно ангажованом члану породице.
  Увећање по основу из ове тачке по једном запосленом раднику, односно ангажованом члану породице не може бити мање од 10% просечне месечне зараде из члана 4. став 1. ове уредбе.
  4) Тржишни услови у којима се делатност обавља - од минус 50% до плус 100%, и то:
  - одсуство конкуренције, локалне прилике, стање тржишта (потражња) и др. - до плус 100%
  - недовољна потражња и високе цене импута (репроматеријал и др.) - до минус 50%;
  5) Површина локала, за поједине врсте делатности где је површина битна за њено обављање уз сагледавање месних прилика - од минус 10% до плус 50%;
  6) Старост предузетника и његова радна способност - до минус 20%, и то:
  - старији од 50 година (жене), односно од 55 година (мушкарци) - минус 5%
  - старији од 60 година (жене), односно од 65 година (мушкарци) - минус 10%
  - инвалиди треће категорије - минус 15%
  - инвалиди друге категорије - минус 20%
  Инвалидност се доказује решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
  7) Остале околности које утичу на остваривање добити - од минус 50% до плус 300%, и то:
  - пословна репутација предузетника - до плус 300%
  - временски период обављања делатности - од минус 50% до плус 100%
  - ванредне околности које су од негативног утицаја на промет (велике елементарне непогоде и сл.) - до минус 50%
  - дужа болест предузетника која утиче на ефекте пословања - до минус 10%;
  8) Висина прихода обвезника који под истим или сличним условима обављају исту или сличну делатност.
  Код примене и вредновања елемената из става 1. тачка 1) до 7) овог члана, надлежни порески орган води рачуна да утврђена висина паушалног прихода одговара висини прихода обвезника који под истим или сличним условима обавља исту или сличну делатност.
  Надлежни порески орган, код утврђивања паушалног прихода узима у обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на други начин.
  Члан 6а
  Изузетно, паушални приход за 2002. годину за делатности из члана 3. став 1 тач. од 1) до 6) ове уредбе, утврдиће се у висини паушалног прихода за 2001. годину, увећаног за раст цена на мало остварен у Републици у 2001. години, према податку републичког органа надлежног за послове статистике.
  За делатности из члана 3. став 1. тачка 7) ове уредбе, пореске обавезе утврдиће се, и то:
  1) за аутотакси делатности, за период јун-децембар 2002. године у висини која заједно са доприносима за социјално осигурање износи 3.600 динара месечно а за 2003. годину у висини која заједно са доприносима за социјално осигурање износи 4.500 динара месечно;
  2) за остале аутопревозничке делатности - у висини обавеза за 2001. годину заједно са доприносима за социјално осигурање а за 2003. годину у висини обавеза за 2002. годину увећаних за 25% заједно са доприносима за социјално осигурање.
  Члан 6б
  Изузетно, за делатности из члана 3. став 1. тачка 7) ове уредбе, пореске обавезе за 2004. годину заједно са доприносима за социјално осигурање утврдиће се у висини обавеза за 2003. годину, увећаних за раст цена на мало остварен у Републици у 2003. години, према податку републичког органа надлежног за послове статистике.
  Од износа укупно утврђене обавезе за 2004. годину из става 1. овог члана, појединачне обавезе намирују се по следећем редоследу: допринос за пензијско и инвалидско осигурање; допринос за здравствено осигурање; допринос за осигурање за случај незапослености; порези.
  Члан 7.
  Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности ("Службени гласник РС", број 47/98).
  Члан 8.
  Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

  Ćutljivi pun mesec pojavljuje se sad.

 3. #3
  Poznat hakim bej (avatar)
  Učlanjen
  14.11.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  9.981
  Tekstova u blogu
  169
  Reputaciona moć
  825

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Kada pausalac slomi ruku, udje u gips i nesposoban je za rad, umesto da prima naknadu za bolovanje (kao svaki drugi zaposleni u drzavi, jelte), on ima na raspolaganju nekoliko mogucnosti:
  - da agenciji za privredne registre podnese zahtev za privremeno zatvaranje firme, i da na odobrenje ceka mesec dana, koliko bi i trajalo bolovanje. U medjuvremenu je duzan da redovno uplacuje doprinose da bi mogao da ima overenu knjizicu.
  (Ako je slucajno slomio desnu ruku, a desnjak je, zahtev ne moze da podnese jer ne moze da ga potpise.)
  - da agenciji za privredne registre podnese zahtev za trajno zatvaranje firme, i resi sebe bede,
  - da nikome ne prijavljuje bolovanje i da nastavi da uplacuje zdravstveno, socijalno, penzijsko i firmarinu kao da radi, i da zna da ima manja prava nego nezaposleni, romi, strani drzavljani, retke zivotinjske vrste, clanovi nevladinih organizacija, ******, policija, demonstranti, keruse, ministri...
  Pobuni se, uvek. Bez obzira na ishod.
  Makar završio u lancima.
  Jedini način da se osećaš kao čovek.

 4. #4
  Ističe se darko darko (avatar)
  Učlanjen
  07.01.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  MLECNI PUT
  Poruke
  2.540
  Reputaciona moć
  173

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  e imam otvorenu firmu na jednoj opstini a radio sam na drugoj, za isticanje firme taksu nisam platio, godniu i vise, sada neradim tamo, dali da platim ili ne
  drugo dali imam pravo, posto zena ima zdrasveni problem, dali bi ja kao muskarac mogao na porodiljsko, posto i ovako necu moci nikako da je ostavim, prima tudju negu i pomoc....

 5. #5
  Buduća legenda koto (avatar)
  Učlanjen
  22.12.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  39.771
  Tekstova u blogu
  8
  Reputaciona moć
  4930

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Citat Original postavio hakim bej Pogledaj poruku
  Kada pausalac slomi ruku, udje u gips i nesposoban je za rad, umesto da prima naknadu za bolovanje (kao svaki drugi zaposleni u drzavi, jelte), on ima na raspolaganju nekoliko mogucnosti:
  - da agenciji za privredne registre podnese zahtev za privremeno zatvaranje firme, i da na odobrenje ceka mesec dana, koliko bi i trajalo bolovanje. U medjuvremenu je duzan da redovno uplacuje doprinose da bi mogao da ima overenu knjizicu.
  (Ako je slucajno slomio desnu ruku, a desnjak je, zahtev ne moze da podnese jer ne moze da ga potpise.)
  - da agenciji za privredne registre podnese zahtev za trajno zatvaranje firme, i resi sebe bede,
  - da nikome ne prijavljuje bolovanje i da nastavi da uplacuje zdravstveno, socijalno, penzijsko i firmarinu kao da radi, i da zna da ima manja prava nego nezaposleni, romi, strani drzavljani, retke zivotinjske vrste, clanovi nevladinih organizacija, ******, policija, demonstranti, keruse, ministri...
  Ostvarivanje naknade za bolovanje regulisano je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, CLAN.86, i da, u pravu si, da bi ostvario tu naknadu, preduzetnik mora privremeno da odjavi radnju, osim u slucaju ako radnja ima jos zaposlenih, kad preuzetnik ne odjavljuje radnju, ali dobija samo 50% naknade bolovanja..

  

  Ćutljivi pun mesec pojavljuje se sad.

 6. #6
  Ističe se darko darko (avatar)
  Učlanjen
  07.01.2010.
  Pol
  muški
  Lokacija
  MLECNI PUT
  Poruke
  2.540
  Reputaciona moć
  173

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Citat Original postavio darko darko Pogledaj poruku
  e imam otvorenu firmu na jednoj opstini a radio sam na drugoj, za isticanje firme taksu nisam platio, godniu i vise, sada neradim tamo, dali da platim ili ne
  drugo dali imam pravo, posto zena ima zdrasveni problem, dali bi ja kao muskarac mogao na porodiljsko, posto i ovako necu moci nikako da je ostavim, prima tudju negu i pomoc....
  ( za prvo pitanje, nisu pisali na firmu nego na ime, 97 -98 godina, takodje sam uplatio mesto, ali nisam radio, preuzela je druga osoba tezgu, stigla mi je taksa za isticanje firme)

 7. #7
  Veoma poznat
  Učlanjen
  10.07.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Ovdeonde
  Poruke
  11.024
  Reputaciona moć
  242

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Pravo u centar ! Sve od reci do reci s,tim sto ti to niko tako nekaze dok se sam ne upecas i prijavis radnju..jos ti uplacujes za PiO po nekoj skali a ovi sa budzeta imaju sve od bolovanja ,vikenda ,polutki ..i imaju i vecu osnovicu za PiO pa ispada da em si celog veka radio za njih em ce se oni bolje sacuvati za penziju koja ce im opet biti sigurno veca. Ispada bolje spremac u skoli nego preduzetnik.Znam coveka koji se zaposlio posle majstorisanja sa testerama i motorima,kao ztrazar u muzeju. preporodjen kaze da je 25000 din. mnogo velika plata za takav posao.
  Poslednji put ažurirao/la Jary : 19.10.2010. u 19:12

 8. #8
  Početnik
  Učlanjen
  14.07.2010.
  Pol
  ženski
  Poruke
  33
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Planiram u nekoj skorijoj buducnosti da postanem preduzetnik pausalac, pa Vas molim da mi odgovorite ako znate na neka pitanja:

  1. U koju kategoriju bi svrstao svoju delatnost, ako bi se bavio: servisom, popravkom i montazom garaznih vrata za fizicka lica i za firme?
  2. Koliki bi mi bili otprilike (od - do) mesecni troskovi sto se tice poreza, doprinosa i svega sto treba platiti drzavi, ako sam firmu registrovao u Beogradu u svom stanu?
  3. Da li mi se onda povecavaju troskovi struje, infostana, telefona u stanu, tj. da li i dalje placam isto kao i do sada ili se racuna po vecoj tarifi, kao da je firma?
  4. Ako zaposlim jos jednog radnika na minimalac, koji su onda porezi, doprinosi, troskovi sto se tice drzave za jos jednog radnika?
  5. Dali sam u obavezi da imam fiskalnu kasu, ako usluge montaze, popravke i servisa obavljam fizickim licima i pravnim?
  6. Kako se racuna ukupna dobit pausalca, tj. do onih 3.000,000 dinara? Da li se racuna kao ukupan promet preko racuna ili se odbiju troskovi (rashodi za benzin, putarine, rezervne delove za popravku), pa ono sto ostane kao dobit ulazi u tih 3.000,000 din ili racunaju ukupan promet preko racuna od 3.000,000?
  7. Kako ja ako sam preduzetnik,tj. osnivac, placam sebi doprinose, da li moram da budem prijavljen na platu ili se vodim samo kao vlasnik, pa od ukupne dobiti placam doprinose itd? Nista mi tu nije jasno????

  Molim Vas ako iko zna da mi odgovori na neka pitanja

 9. #9
  Uvek u pravu
  Učlanjen
  07.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  222
  Reputaciona moć
  34

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Citat Original postavio bla,bla,bla Pogledaj poruku
  Planiram u nekoj skorijoj buducnosti da postanem preduzetnik pausalac, pa Vas molim da mi odgovorite ako znate na neka pitanja:

  1. U koju kategoriju bi svrstao svoju delatnost, ako bi se bavio: servisom, popravkom i montazom garaznih vrata za fizicka lica i za firme?
  2. Koliki bi mi bili otprilike (od - do) mesecni troskovi sto se tice poreza, doprinosa i svega sto treba platiti drzavi, ako sam firmu registrovao u Beogradu u svom stanu?
  3. Da li mi se onda povecavaju troskovi struje, infostana, telefona u stanu, tj. da li i dalje placam isto kao i do sada ili se racuna po vecoj tarifi, kao da je firma?
  4. Ako zaposlim jos jednog radnika na minimalac, koji su onda porezi, doprinosi, troskovi sto se tice drzave za jos jednog radnika?
  5. Dali sam u obavezi da imam fiskalnu kasu, ako usluge montaze, popravke i servisa obavljam fizickim licima i pravnim?
  6. Kako se racuna ukupna dobit pausalca, tj. do onih 3.000,000 dinara? Da li se racuna kao ukupan promet preko racuna ili se odbiju troskovi (rashodi za benzin, putarine, rezervne delove za popravku), pa ono sto ostane kao dobit ulazi u tih 3.000,000 din ili racunaju ukupan promet preko racuna od 3.000,000?
  7. Kako ja ako sam preduzetnik,tj. osnivac, placam sebi doprinose, da li moram da budem prijavljen na platu ili se vodim samo kao vlasnik, pa od ukupne dobiti placam doprinose itd? Nista mi tu nije jasno????

  Molim Vas ako iko zna da mi odgovori na neka pitanja
  Odgovoriću na pitanja na koja znam odma odgovor, za ovo ostalo bih morao da proverim a za to nemam baš vremena:

  1. Pogledaj uredbu o klasifikaciji delatosti
  2. Oko 15.000, odokativno
  3. Ne znam
  4. Ako daš radniku 20.000, moraš da daš državi još 12.000
  5. Ako radiš sa fizičkim licima moraš imati fiskalnu kasu
  6. Računa se prihod preko računa. Nema odbitka troškova.
  7. Preduzetnk ne može biti zaposlen kod samog sebe. Kao preduzetnik paušalac plaćaš porez i doprinose onoliko koliko ti odredi poreska uprava, na primer 15.000 mesečno, sve ostalo što zaradiš je tvoje.

 10. #10
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  21.05.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  ni na nebu ni na zemlji
  Poruke
  118
  Reputaciona moć
  43

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Ja sam od nedavno pausalac i dobila sam resenje, pa me zanima da li pausalac moze da podigne platu na ove doprinose sto ih placa, i a ako moze kolka bi ona bila (da li podize onu osnovicu ili od osnovice oduzima doprinose)? Hvala unapred!

 11. #11
  Candlemaker nije na forumu
  Brodovi su najsigurniji u luci ali brodovi nisu za to pravljeni
  Početnik
  Učlanjen
  16.01.2013.
  Pol
  muški
  Poruke
  5
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Očigledno da ovo niko ne uređuje, nema ovde paušalaca zar ne ?

 12. #12
  Stara legenda LJILJA MMM (avatar)
  Učlanjen
  23.05.2008.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  84.245
  Tekstova u blogu
  92
  Reputaciona moć
  3524

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Citat Original postavio Candlemaker Pogledaj poruku
  Očigledno da ovo niko ne uređuje, nema ovde paušalaca zar ne ?
  Ne razumem šta je problem ili pitanje.
  Naravno da ima paušalaca
  Sad će majka sve da vas narani....

 13. #13
  Poznat hakim bej (avatar)
  Učlanjen
  14.11.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  9.981
  Tekstova u blogu
  169
  Reputaciona moć
  825

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Ima, ima.
  Pobuni se, uvek. Bez obzira na ishod.
  Makar završio u lancima.
  Jedini način da se osećaš kao čovek.

 14. #14
  Candlemaker nije na forumu
  Brodovi su najsigurniji u luci ali brodovi nisu za to pravljeni
  Početnik
  Učlanjen
  16.01.2013.
  Pol
  muški
  Poruke
  5
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  E ovo i mene zanima

 15. #15
  Nov član
  Učlanjen
  04.11.2013.
  Pol
  muški
  Lokacija
  obrenovac
  Poruke
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Pozdrav ljudi!!!Da li neko moze da mi pomogne tj da li zna koliko MINIMALNO kosta preduzetnika-pausalca preduzece mesecno?Bilo bi mi od pomoci kada bi neko znao od prilike da mi kaze,sifra delatnosti 4321???Hvala unapred!!"

 16. #16
  Stara legenda LJILJA MMM (avatar)
  Učlanjen
  23.05.2008.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  84.245
  Tekstova u blogu
  92
  Reputaciona moć
  3524

  Podrazumevano Re: PAUSALCI

  Citat Original postavio Драган Илић Pogledaj poruku
  Pozdrav ljudi!!!Da li neko moze da mi pomogne tj da li zna koliko MINIMALNO kosta preduzetnika-pausalca preduzece mesecno?Bilo bi mi od pomoci kada bi neko znao od prilike da mi kaze,sifra delatnosti 4321???Hvala unapred!!"
  Sad će majka sve da vas narani....

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •