koji je najpovoljniji, a ne mora da bude najbolji. neka ima brzinu oko 100<<<>>>

>C.S.M4SH!N3<