Sta mislite o tzv sanacionom izlovljavanjima riba na jezerima.