Zajedničko železničko preduzeće Srbije, Hrvatske i Slovenije, koje će značajno smanjiti vreme transporta robe na Koridoru 10, počeće s radom 9. septembra, najavio je danas ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.
- U Beogradu će 8. septembra biti završni sastanak i već 9. septembra imaćemo potpisan sporazum o formiranju zajedničkog preduzeća, koje će početi da radi istog dana sa sedištem u Ljubljani - izjavio je Mrkonjić Tanjugu i dodao da bi prvi voz zajedničkog preduzeća trebalo da počne da saobraća tokom septembra.

On je objasnio da će, bez ikakvih ulaganja u infrastrukturu, transport robe od Ljubljane do Istambula time biti skraćen sa sadašnjih 65, na 40 do 45 sati.
Mrkonjić je kazao da ga je ministar saobraćaja Slovenije Patrik Vlačić obavestio da su i makedonske i crnogorske železnice zainteresovane da budu partneri u tom projektu.
- Oni neće ući u naše zajedničko preduzeće, jer nisu na tom koridoru, ali će kao partneri sarađivati sa našim preduzećem, što je pravi primer regionalne saradnje - rekao je srpski ministar.
On je objasnio da je osnovna ideja da Koridor 10 - od Ljubljane, preko Zagreba, Beograda i Niš ka Dimitrovgradu i Vranju - preuzme deo transporta koji sada ide Koridorom 4, preko Mađarske, Rumunije i Bugarske, u daleko težim uslovima.
- Danas Koridorom 4 ide 7.000 vozova, a Koridorom 10 oko 1.000 i ako bismo uspeli da privučemo samo još 2.000 vozova na Koridor 10, Srbija, Hrvatska i Slovenija bi značajno uvećale neto devizni priliv - istakao je ministar.
Mrkonjić je kazao da je u Srbiji već postignut dogovor između četiri ministarstva - unutrašnjih poslova, za infrastrukturu, poljoprivredu i finansije - da se skrate sve carinske, policijske, infrastrukturne i fitopatološke procedure na granici, kako bi se vozovi što manje zadržavali.

Generalni direktor "Železnica Srbije" Milovan Marković je izjavio Tanjugu da će, kroz zajedničko železničko preduzeće, železnice Srbije, Hrvatske i Slovenije ostvariti veće prihode.
- To je velika šansa da povećamo obim rada, skratimo vreme transporta i ponudimo kvalitetniju uslugu našim klijentima - objasnio je Marković.
On je kazao da "železnice Srbije" očekuju da će narednih dana dobiti od Slovenije predlog osnivačkog akta o zajedničkom preduzeću i da će tada biti poznato kako će se prihod deliti.
- Ukoliko neko neopravdano izazove kašnjenje, dugo zadržavanje vozova, to će ići na teret te železničke upave, što i prema međunarodnim ugovorima predviđa određene penale - rekao je Marković.
On je istakao da je ideja o zajedničkom preduzeću često u prošlosti pokretana, ali da nikada nije došlo do potpisivanja konkretnog dogovora.
- Srpske železnice su danas potpuno spremne za osnivanje zajedničkog preduzeća - zaključio je Marković i dodao da "naši partneri u poslu, železničke uprave Hrvatske i Slovenije, znaju čime mi raspolažemo" i da smo "ušli u ovaj projekat sa preciznim procenama ko šta može da uradi".

http://www.danas.rs/danasrs/iz_sata_u_sat/zajednicko_zeleznicko_preduzece_pocinje_s_radom_9_septembra.83.html?news_id=23837