CEFTA povećala vanjski promet RS-a i BiH

Ukupan vanjskotrgovinski promet, kako Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine s državama potpisnicama Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isti period lani bilježi rast.
U RS-u od 13,07 posto, a u BiH od 8,66 posto, navodi se u informaciji o vanjskotrgovinskom prometu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine s državama CEFTA-e za period od januara do juna 2010., koju je danas usvojila Vlada RS-a.

Države CEFTA-e učestvuju s 36,45 posto u ukupnom vanjskotrgovinskom prometu RS-a, odnosno s 32,99 posto BiH.

Ukupan uvoz u RS iz zemalja CEFTA-e u prvom polugodištu 2010. bilježi rast od 5,33 posto posmatrajući isti period prethodne godine.

Ukupan izvoz iz RS-a u prvih šest mjeseci 2010. godine bilježi rast od 27,34 posto posmatrajući prvo polugodište 2009., navodi se u informaciji.

Pokrivenost uvoza izvozom u RS-u u odnosu na države CEFTA-e je u prvih šest mjeseci 2010. u odnosu na prvih šest mjeseci 2009. porastao za 11,33 posto i to sa 54,22 na 65,55 posto, a deficit vanjskotrgovinske razmjene u prvih šest mjeseci 2010. je u odnosu na isti period lani smanjen za 20,73 posto.
1+1=2
Znači FBiH u minusu ! Ne valja nikako...
Kako će nam vratiti pare ?