Upravljanje racunarom preko slike i kontrola misa.
Diplomski rad : Prokaz klijent server tehnologija
Ugradjeni keyloger,chat,kontrola procesa i fajlova,upravljanje slikom , nadzor otkucaja tastature za svih 8 racunara i nadzor slike ekrana po 2 taba po 4.
Neka se neko javi ako ima nesto o web kameri ili tako nesto.Radi unapredjenja aplikacije.

Polazni zahtevi :

- Server računar mora automacki po prisustvu klijent računara u mreži detektovati sam klijent računar(pod uslovom da je uključena start up metoda)ili po startovanju programa na klijent računaru.
- Po zahtevu servera klijent šalje sliku (slike) i po zahtevu prekinuti slanje slika.
- Upravljanje udaljenim klijent računarom (preko slike)
- Prihvatanje slike sa više klijenata istovremeno preko istog porta.
- Slanje tekstualnih poruka (chat program)
- Prikaz direktorijuma i fajlova hard diska udaljenog računara(remote explorer).
- Prikaz otkucaja tastature. Neprepoznaje dvaputa pritisnut isti taster.
- Prikaz za osam pojedinačnih slika udaljenih računara i dva tab-a po četiri slika (izdeljeni prostor ekrana).
- Detektovanje prekida konekcije.


Primer 1. Elementarni uslovi za uspostavljanje veze preko sock-a.

Server strana aplikacije :
‘ upisati u form_load ( U tom slučaju odmah po startovanju programa naš sock čekaće konekcuji na zadatom portu.-To se može proveriti ukucavanjem u ms promtu “netstat –an”).
SockServer.Close ‘ RESET neophodan prekid radi uspostavljanje
‘ ponovne konekcije , za prvu konekciju nije
‘ neophodan
sockServer.LocalPort = 111 ‘ Definisati na kom portu se uspostavlja
’ konekciju ovaj podatak je potreban klijent aplikaciji

socServer.Listen ‘ Postavljanje režima osluškivanja na datom portu
‘ Sad idemo na stranu klijent aplikacije…

Klijent strana aplikacije :

‘ sada na klijent strani ubaciti dugme koje će se po automatizmu vb nazvati Command1 kliknimo duplo na to dugme I pojaviće se editor za pisanje koda za dogadjaj Command1_Click tj. taj kod će se izvršiti kada budemo kliknuli na njega. Promenicemomu samo svojstvo caption (inace svojsto odredjuje sta ce da pise na tom dugmetu neznači i njegovo pravo ime. Napišimo Proba konekcije)
‘ unesimo sledeci kod :
sockKlijent.Close ‘ Isti komentar kao za sockServer.close

sockKlijent.RemoteHost = 127.0.0.1 ‘ LoopBack Ip adresa 127.0.0.1 koristi se za
‘slučaj testiranja aplikacije na jednom
računaru
‘I klijent I server su pokrenuti na istom
računaru
‘remoteHost ili internet adresa udaljenog
‘racunara je IP adresa a može biti host (Ime)
‘računara ali samo u slučaju LAN mreže
(wins )

sockKlijent.RemotePort = 111 ‘ Klijent mora znati na kom portu zahteva konekciju

sockKlijent.Connect ‘ Zahtev za konekcijom ,sad je odluka na server strani

Server strana aplikacije :

‘ da bi server prihvatio konekciju mora da postoji ovaj kod
Private Sub sockServer_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal Requested As Long)
sockServer.Accept Requested
‘ Dogadjaj pod imenom ConnectionRequest
‘ Odvija se kad server detektuje zahtev za konekciju
msgbox “Konekcija je uspostavljena sa “ & sockServer.remotehost
‘ Poruka o uspostavljenoj konekciji sa tim i tim (IP)

End sub ‘ Kraj podrutine