Još 2006. godine Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila je zloupotrebu i postojanje dominantnog položaja na tržištu mleka. Sud, međutim, do danas nije potvrdio nijedno rešenje Komisije u kojem se navodi da vlasnik „Imleka” - „Denjub fuds grup”, investicioni fond „Salford”, ostvaruje monopol na tržištu mleka sa 47,6 odsto u otkupu. A zakon kaže da dominantan položaj ostvaruje onaj ko ima više od 40 odsto tržišnog udela.
Komisija za zaštitu konkurencije još 2006. godine utvrdila je zloupotrebu i postojanje dominantnog položaja na tržištu mleka

Prvo ovakvo rešenje komisija je donela krajem 2006. godine.
Dijana Marković-Bajalović

Zloupotreba dominantnog položaja, prema tvrdnji Dijane Marković-Bajalović, predsednice Komisije za zaštitu konkurencije, sastojala se u nametanju nepravičnih uslova poslovanja proizvođačima mleka. Proizvođači nisu znali na koji način se izračunava konačna cena koje će mlekare isplatiti. Ustanovljeno je, takođe, da je način kontrole kvaliteta mleka koje se otkupljuje takav da sam proizvođač ne može da proveri utvrđeni kvalitet jer mlekare samostalno to čine.Diskriminacija malih proizvođača


Konstatovano je i da ove mlekare bolje tretiraju, odnosno nude povoljnije ugovorne uslove velikim proizvođačima. Tako je PKB imala pravo, na osnovu ugovora, da proverava utvrđeni kvalitet mleka, ali ne i mali proizvođači. Mlekare su tako za sebe zadržavale pravo jednostranog raskida ugovora u odnosu na male proizvođače. Ugovori su male proizvođače obavezivali da „Salfordovim” mlekarama, prijave svaku bolju ponudu. To je registrovano u rešenju komisije kao direktan način suzbijanja konkurencije drugih mlekara.


Na rešenje Komisije za zaštitu konkurencije u kojem je sve ovo ispisano, „Denjub fuds grup” podneo je tužbu višoj instanci - Vrhovnom sudu. On je, pak, odugovlačio proces. I, konačno, dve godine kasnije, tačnije 2008, poništio rešenje komisije. Iz objašnjenja Vrhovnog suda vidi se da on nije ni ulazio u suštinu nalaza komisije. Njegove zamerke bile su proceduralne prirode. Vrhovni sud pozvao se na navode iz žalbe „Denjub fuds grupa” da „Imleku” i ostalim njenim mlekarama komisija nije omogućila uvid u identitet svedoka od kojih je uzimala izjave.Opširnije pročitajte u izdanju za sredu, 11. avgust 2010.
A gde je sad sud i drzava kada firma sa nekih tamo ostrva obustavi isporuku mleka i ostavi veci deo Srbije bez mleka.