O softveru Duše
Prikazujem rezultate 1 do 24 od 24

Tema: O softveru Duše

 1. #1
  Iskusan
  Učlanjen
  04.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Selo veselo
  Poruke
  5.754
  Tekstova u blogu
  6
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano O softveru Duše

  U ovom radu ja povlačim paralelu između softvera-duše I hardvera-tela.Do skoro su tkzv.”Naučnici” tvrdili da su životinje mašine bez duše koje se eto samo tako pokreću I
  razmnožavaju. Ti ljudi koji verovatno nikad nisu imali kućne ljubimce, tada nisu mogli ni da zamisle da će uskoro i mašine imati dušu. Prva takva mašina Nastala je u 19. veku
  razmišljanjem tadašnjeg genija Čarlsa Bebidža, koji je zamislio mašinu koja bi uzimala podatke, obrađivala ih na neki način i onda obrađene podatke prikazivala..Bebidž je to
  naravno zamislio potpuno mehanički, dok su danas računari elektronski.
  Učeći o kompjuterima stalno mi se nametala misao da su to mašine sa nekim vidom duše. Istina da ta duša nije ni blizu tako savršena kao ljudska, ali posmatrajući jednostavnu-mašinsku dušu, došao sam do nekih zaključaka o najsavršenijoj duši u svemiru: Ljudskoj duši.
  Pre nego budem ovde izneo neka svoja razmišljanja vezana za dušu I telo čoveka koje želim da uporedim sa softverom I hardverom računara, moram definisati značenje I sličnosti pojedinih pojmova kod čoveka I kod računara.


  TRI VIDA DUŠE - SOFTVERA

  Ljudski softveri-duše se dele na :
  1. Duša (grč. psihe lat. Anima, hebrejski nefeš) je entitet za koji se, u mnogim verskim i filozofskim tradicijama, pretpostavlja da postoji samo u živim bićima. Duša je ono što čini život, princip života, znak života, ono što se samo sobom pokreće.
  2. Duh (grč. pneuma, nus; lat. spiritus, mens, animus i anima; hebr. ruah, arap. ruh) je višeslojan filozofski pojam koji može imati razna značenja, od kojih su neka:
  nematerijalna strana čovekova, slična duši, koja može napustiti telo ili unutrašnja suština čoveka, sveukupnost karaktera, znanja i ubeđenja;
  3. Duša sveta (hebr. nešama; lat: anima mundi) je kosmološko učenje o postojanju duše sveta. Baš kao što čovek ima dušu, odnosno duhovni princip u sebi, tako neki filozofi i svemiru pripisuju duhovni princip, koji oblikuje događanja čija se razložnost ne može protumačiti samo prirodnim silama.
  Iako se telo (hardver) u grobu raspada i pretvara u prah, po Božijoj reči zapisanoj u (1.Mojsijevoj 3:19), nas to ovde ne zanima jer je primarna tema softver čoveka, kao njegov neopipljivi deo koji neosporno postoji. Ustanovili smo da postoje tri odeljka duše: nefeš (vitalna duša), ruah (duh) i nešama (najdublja duša, nad-duša). Sva tri se sadrže jedan u drugom, ali svaki ima zasebno prebivalište. Budući da su termini za koje sam se opredelio u ovom radu hebrejski, koristićemo i hebrejske knjige (Zohar i Talmud) da ih pokušamo definisati.
  Nefeš-vitalna duša
  Duša (grč. ψυχή, jev. nefeš), opšteslovenska reč koja ima isti koren kao i reč duh; u najširem smislu (i po biblijskom shvatanju), duša predstavlja unutrašnjeg čoveka, koji je
  udahnut telu, izraz koji se sreće u Bibliji još pre stvaranja čoveka (1 Moj 1,20); u užem smislu, ona daje život telu, njom se čovek razlikuje od drugih Božijih stvorenja na nivou elementarne prirode (duša prirodna); duša, zajedno sa telom je ono što čoveka čini čovekom, slobodnim, neponovljivim I besmrtnim.
  “Vječni stvori čovjeka od zemljanoga praha i udahne mu u nosnice dušu života (nišmat hajim, nešama) i čovjek postade živa duša (nefeš).” (Post2,7)
  Premda se i za ostala bića kaže da imaju nefeš, ostaje činjenica da je samo čovek posebno stvoren ovakvim zahvatom. On ima iskru božanskoga u sebi. Zohar, sveta knjiga kabale, to tumači: „I udahne mu u nosnice duh života i čovjek postade živa duša. Ko duva, iz sebe duva.” (Berešit raba 14, 9)¹.
  Ruah- duh
  Čovjek ima I ruah (duh) “ I vrati se prah u zemlju, kako je bio, a duh (ruah) se vrati Bogu, koji ga je dao. (Prop 12, 7) Knjiga Propovednikova, dakle, jasno kazuje da čovjek, poput Boga, poseduje ruah, koji ga nadživljava i vraća se Bogu.

  Ruah je okrenut zemaljskom Rajskom vrtu. Tu se, ovaj duh, želeći da uživa u zadovoljstvima veličanstvenog Vrta zaodeva ogrtačem, koje je kopija tela u kojem prebiva na ovom svetu. Prilikom Šabata, Mlađaka I u danima svetkovina on se penje u vrhovne sfere, prepuštajući se tamo neizmernim užicima, a zatim se vraća u Vrt.²
  ______________________
  ¹ Eugen Veber, Talmud, Narodna Knjige ALFA, Beograd, 1990.
  ² Gershom G. Scholem, Zohar – knjiga sjaja, IP BABUN, Beograd, 2009.


  Jevrejska reč rua'h, koja se obično prevodi kao duh, ima izvorno značenje vetar; u prvoj knjizi Postanja (1,2) duh Božji (rua'h) lebdi nad vodenom pustoši; taj vetar (duh) ima raznoliku moć: on može da ruši kuće, drveće i da potapa lađe na otvorenom moru (Jezekilj, 13,13; 27,26), može da svojim vrelim dahom suši zemlju i čini je neplodnom (Izlazak, 14,21), ali takođe i da razlije po zemlji vodu koja daje život (Prva knjiga o carevima, 18,45). Prema drevnoj jevrejskoj misli, ruah ljudskog bića bio je dah, podaren od Boga; prisustvo ruaha konstituisalo je živo biće (nefes), a njegov gubitak značio je smrt (Post. 2,7). Ruah je prebivao u nozdrvama, ali je nefes, kada je bivao lokalizovan, smeštan u krv (Post. 9,4; Lev. 17,11), glavu, srce ili unutrašnje organe
  U Septuaginti, grčka psihe je poistovećena s jevrejskim nefesom, a pneuma s ruahom. Starozavetni hebrejski pojam ruah elohim (duh božji) je mnogo dublje razvijen kao grčki pneuma theou (duh božji, sveti duh) u Novom zavetu.

  Nešama - nadduša
  Nešama se može poistovetiti sa Dušom Sveta (grč: ψυχή κόσμου; lat: anima mundi) je kosmološko učenje o postojanju duše sveta. Baš kao što čovek ima dušu, odnosno duhovni princip u sebi, tako neki filozofi i svemiru pripisuju duhovni princip, koji oblikuje događanja čija se razložnost ne može protumačiti samo prirodnim silama.

  Učenje o duši sveta iz drevne grčke kosmologije, preko pitagorejstva, dospeva u antičku grčku filozofiju. Predstavu o oduhovljenoj prirodi ili duši sveta nalazimo kod jonskih mislilaca, pitagorejaca, Platona, Aristotela, stoičara, Plotina, pa na izvestan način i kod Demokrita i Epikura u obliku najfinijih atoma koji daju život.¹

  _______________________
  ¹Branko Pavlović, Filozofski rečnik (odrednica duša), Plato, Beograd, 1997.  DUH I DUŠA

  U savremenoj religioznoj literaturi stalno se mešaju dva različita pojma: “duh” i “duša”, što dovodi do mnogih nejasnoća i nedoumica. Duh je oko duše, usmeren prema večnosti; duša – to su unutrašnje oči čoveka usmerene prema oblasti zemaljskog bitisanja u svim njegovim mnogostrukim aspektima. U ovom pitanju sudarili su se medjusobno Istok i
  Zapad. Istok jasno razgraničava oblast duha i duše, zapad ih stapa u duševni monizam. Međutim ja bih I dušu I duh stavio u jedinstvenu kategoriju softvera da bih mogao lakše objasniti.
  "A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh, i duša, i telo, besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista." (1. Solunjanima 5:23)
  Čovek je od Boga tako stvoren, tako da unutar sebe poseduje kapacitet (prostor) gde samo Bog - Hrist, može da bude, da živi. To mesto se nalazi unutar čovekovog duha, ovde Hrist
  treba da uđe i živi:
  "Breme reči Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čoveku duh koji je u njemu." (Zaharija 12:1)
  "A ko se Gospoda drži jedan je duh s njim." (1. Korinćanima 6:17)
  "Gospod Isus neka je sa tvojim duhom. Blagodat neka je sa vama." (2. Timotiju 4:22)
  "Što je rođeno od tela - telo je, a što je rođeno od Duha – duh je." (Jovan 3:6)

  Dakle, mesto - prostor, gde treba primiti Hrista je naš duh (softver), ali ovo još uvek ne objašnjava kako Ga treba primiti. Da je u pitanju računar mi bismo to uradili
  stavljanjem diskete u čitač I nasnimili novi softver, instalirali ga I postali hrišćani. Ali, pre nego što "primanje Hrista" postane i iskustvo, potrebno je rešiti jedan veliki
  problem. On je za čoveka nerešiv, ali za Boga - ne. To je problem greha (računarskog virusa ili kodne graške), Duh svakog čoveka je mrtav zbog naslednog greha praljudi (Adama i Eve).
  Anima I animus
  Kada promotrimo čoveka, odmah opažamo da se on ne sastoji samo od duše ili samo od tela, već u njemu telo i duša skupa tvore jednu jedinstvenu cjelinu.Smatra se da se duša nalazi u celome telu. Stoga se kaže da je duša u celomu telu definitive, to jest ona je po svomu bivstvovanju na svim pojedinim mjestima tela. Termin duša (Anima) našao je posebno mesto u dijalektici analitičke psihologije. Carl Gustav Jung je pod pojmom Anima smatrao psihološku funkciju veze između svesnog i nesvesnog Anima je jedna iskonska slika kolektivno nesvesnog. Ona predstavlja nesvesnu žensku figuru koja kompenzira mušku svest, kao što animus (duh) predstavlja nesvesnu mušku figuru koja kompenzira svest kod žena. Anima i Animus uopšteno personifikuju nesvesno, oni se kao arhetipske figure mogu preobražavati poprimajući različite oblike. U svom religioznom aspektu Anima i Animus (Duša i Duh) predstavljaju psihičku celovitost i potpunost koju je Jung¹ označio kao Jastvo ili Vlastitost . Vlastitost je jedna (idealna, duhovna) količina koja u sebi obuhvata i svesno ja, pa je stoga izraziva samo u paradoksima.
  _______________________________
  ¹ Kristijan Gajar, Jung, Plato, Beograd 1997 2. #2
  Iskusan
  Učlanjen
  04.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Selo veselo
  Poruke
  5.754
  Tekstova u blogu
  6
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Odnos uma I tela
  Problem odnosa uma i tela se tiče objašnjenja odnosa koji postoji između uma ili mentalnih procesa i telesnih stanja ili procesa. Jedan od ciljeva filozofa koji rade u tom području je objasniti kako navodno nematerijalni um može uticati na materijalno tijelo i obratno.Naše perceptivno iskustvo zavisi o podražaju koji dolaze na naše osetne organe iz vanjskog svijeta i ti podražaji uzrokuju promene u našem mentalnom stanju; konačno uzrokujući da osećamo podražaj, koji može biti ugodan ili neugodan. Nečija želja za komadom pizze, na primer, će uzrokovati da ta osoba pokreće svoje telo na određeni način i u određenom smeru da dobije što hoće. Pitanje je tada kako je moguće da svesno iskustvo proizađe iz skupine sive mase koja ne poseduje ništa osim elektrohemijskih osobina. Sličan problem je kako objasniti da nečiji propozicioni stavovi (npr. verovanja i želje) mogu uzrokovati da se neuroni tog individualca aktiviraju, i da se njegovi mišići stežu tačno na pravilan način. To obuhvata neke od zagonetki sa kojima su se suočavali epistemolozi i filozofi uma još od vremena Renéa Descartesa.Dualizam je skup pogleda o odnosu uma i materije. Počinje sa tvrdnjom da mentalni fenomeni su, u nekom pogledu, ne-fizikalni. Jedna od najranije znanih formulacija dualizma uma i tela je bila izražena u istočnim Sankhya i Joga¹ školama hinduističke filozofije (otprilike 650 godina pre naše ere), gdje je svet podeljen na purushu (um/duh) i prakrti (materijalna supstancija). Još određenije, Joga Sutra Pantanjalija pokazuje analitički pristup prirodi uma.U zapadnoj filozofiji, najranije rasprave dualističkih ideja su u djelima Platona i Aristotela. Svaka od tih je tvrdila, ali zbog različitih razloga, da čovjekova inteligencija (sposobnost uma ili duše) se ne može poistovetiti sa, ili biti objašnjena pod okriljem ljudskoga tela.
  ________________________________
  ¹ Kelvim S. Hol, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1978.

  Dualizam
  Najbolje znana verzija dualizma pripada René Descartesu¹ i tvrdi da je um netelesna supstanca. Descartes je prvi koji je jasno poistovetio um sa svešću i samosvešću te ga razlikovao od mozga, sedišta inteligencije. Stoga je on prvi postavio problem uma i tela u obliku koji i danas postoji.Glavni argument za tezu dualizma je da se on čini privlačan intuiciji zdravog razuma većini nefilozofski obrazovanih ljudi. Ako je upitan što je um, prosečan čovek će uobičajeno odgovoriti sa identifikovanjem sebe, svoje
  ličnosti, svoje duše. On će sigurno negirati da je um jednostavno mozak.
  Većina filozofa uma misli da su takve intuicije, kao I mnoge druge, verojatno obmanjujuće i da bi morali koristiti kritičke sposobnosti zajedno sa empirijskim rezultatima iz nauke da proverimo te pretpostavke i odredimo da li ima neke istine u njima.Drugi važan argument za dualizam je ideja da se mentalno i fizičko čine kao da imaju različita i možda nepomirljiva svojstva. Mentalni događaji imaju određeni subjektivni kvalitet u njima, dok fizički nemaju. Stoga, npr. neko može razumno upitati kako se oseća opekli prst ili kako izgleda plavo nebo ili kako zvuči dobra muzika nekoj osobi. Ali je besmisleno, ili barem čudno, pitati kakvo je talasanje u uzimanju glutamata u dorsolateralnom dijelu hipokampusa. Filozofi uma zovu taj subjektivni aspekt mentalnih događaja kvalija (ili sirovi osećaji). Postoji nešto što kao da oseća bol, kao da vidi poznatu nijansu boje itd. Kvalije su povezane sa tim mentalnim događajima koje je teško redukovati na bilo šta fizičko.


  _________________________
  ¹ Descartes, René. Metafizičke meditacije, Demetra. Beograd 1986.


  SOFTVER

  Softver su programi (naredbe, instrukcije) koji 'govore' računaru kako treba da izvršava određene zadatke. Softver je način zapisa algoritama u obliku koji je razumljiv računaru. Dva osnovna tipa softvera su:
  1. Sistemski softver - programi koji se koriste za direktno upravljanje fizičkim delom računara, odnosno hardverom. Ovaj softver omogućava interakciju korisničkog softvera sa hardverom. Moderni naziv za sistemski softver je operativni sistem. Neki teoretičari informatike smatraju kompajler i ostale alatke za razvoj softvera delom sistemskog softvera.
  2. Korisnički softver - programi namenjeni krajnjim korisnicima računarskog sistema. To su dakle programi sa kojima korisnici sistema obrađuju podatke.
  Izvršavanje softvera ili programa od strane korisnika računarskog sistema danas obično uključuje učitavanje korisničkog softvera i podataka sa hard diska, interaktivnu obradu podataka i pohranjivanje podataka na hard disk. U prošlosti su se umesto hard diska koristile magnetne trake ili neki drugi tip trajne memorije.
  Računar u toku izvršavanja softvera prati unapred utvrđen niz naredbi da bi omogućio korisniku da podatke obradi na odgovarajući način.
  Verovatno najbolja definicija za pojam softver potiče od Instituta inženjera Elektrotehnike i Elektronike (The Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE), koja glasi: «Sveobuhvatni zbir informatičkih programa, procesa, pravila; dokumentacije i datoteka u vezi, koji čine deo operacija jednog informatičkog sistema.»¹
  ¹ Vidi: Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE Computer Society Press, 1993.

  Virusi
  Virusi¹ su neprestano prisutni u svakodnevnici kao pojam stalne, često veoma ozbiljne pretnje zdravlju, ne samo ljudi nego i drugih organizama - biljaka, životinja, bakterija. Virusi su izgrađeni od samo dve komponente. Jednu predstavlja nukleinska kiselina DNK ili RNK, a drugu omotač proteinske prirode. Premda poseduju genetički, nasledni materijal, o virusima se obično ne govori kao o živim organizmima. Virusi nisu sposobni da rastu, da sintetišu svoje proteine niti da obavljaju metaboličke procese.

  Računarski virus
  Je program koji može "inficirati" druge programe tako da u njih unese kopiju samog sebe (koja može biti modificirana). Virus se može proširiti računarskim sustavom ili mrežom koristeći se ovlastima korisnika koji su inficirani. Svaki program koji je inficiran postaje virus I tako infekcija raste.
  Računarski virus² se obično sastoji od dva dela. Prvi deo je kod koji omogućava razmnožavanje virusa Drugi deo je korisni teret (payload) koji može biti bezopasan ili opasan. Ponekad virus zahteva interakciju čoveka da bi se replicirao poput pokretanja programa koji sadrži virus ili otvaranja neke zaražene datoteke.
  Paralelno s razvojem i usavršavanjem virusa, razvijali su se i usavršavali alati za borbu protiv njih nazvani antivirusi.
  ___________________________
  ¹ Krstić, Lj. Čovek i mikrobi, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2003.
  ² D. Pleskonjić, N. Maček, B. Đorđević, M. Carić: “Sigurnost računarskih
  sistema i mreža”, Mikro knjiga, Beograd, 2007.,

  Antivirus
  Je nešto poput patrolnog policajca na cesti, koji promatra ponašanje prolaznika i pokušava pretpostaviti nečije loše namere. Prvi antivirusni alati radili su na principu da je određeni "alat" napisan za određeni virus, te su dakle korisnici najprije trebali otkriti o kojem se virusu radi (što nije bilo teško jer ih je bio vrlo mali broj), te tada nabaviti odgovarajući alat i popraviti što se popraviti može.Izolirani računar, tj. onaj koje nije spojen na internet mrežu, nakon zaraze virusom, nema velike šanse za "samoizlečenje", jer mu nedostaje osnovno sredstvo za borbu protiv virusa – poznavanje njega samog, dakle, ukoliko je virus prošao neopaženo jer nije prepoznat, niti u vremenu koje predstoji, sam od sebe dotični računar neće "naučiti" ništa novo o virusu. S druge pak strane, računar
  koje je povezan u mrežu, već ima dosta veće šanse, jer u slučaju infekcije može lako "pozvati pomoć" od strane računara koji nisu zaraženi.
  .

 3. #3
  Iskusan
  Učlanjen
  04.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Selo veselo
  Poruke
  5.754
  Tekstova u blogu
  6
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Greh kao duhovni virus
  Greh (grč: άμαρτία – bezakonje, skretanje, zabluda) je neprirodno stanje u koje je zapalo svesno biće, čovek ili Anđeo; pomisao ili čin, učinjen svesno ili nesvesno, koji nije u skladu sa Božijom voljom, pa samim tim predstavlja skretanje sa uskog puta spasenja i ulazak u zablude. Budući da je čovek stvoren po liku Božijem, on je iz "Božije radionice" izašao kao neporočan, bestrasan, svet, bezgrešan i čist. Ali, ta bezgrešnost je bila uslovljena ispravnim donošenjem odluka čovekove slobodne volje, koju u tom slučaju nazivamo prirodnom voljom.
  Drugim rečima, greh nije bio sastavni deo čovekove prirode, ali je postao sopstvenost njegove slobodne volje, koja je poprimila gnomički karakter. Adamova neposlušnost odvela je u ogrehovljenost ceo ljudski rod (Rimljanima 5,12), tj. greh je tada
  prešao na sve ljude, bez izuzetka, povlačeći ih u odvojenost od Boga. Α čovek je stvoren za oboženje, a ne za cilj greha - neostvarenje toga naznačenja. Zato jedini put kojim čovek može da ide, da bi izbegao pretnju večne smrti - večne odvojenosti od Boga, jeste put očišćenje od greha. Prave dimenzije greha pokazuju se u biblijskoj istoriji, jer Biblija često, skoro na svakoj stranici, govori ο stvarnosti koja se uopšteno naziva grehom.
  Svaki čovek se već rađa sa grehom - virusom. Kroz svoj život čovek na ovo, još dodaje svoje lične grehove, kroz nepoštovanje i kršenje Božjeg zakona, koji je zapisan u njegovoj savesti- računarskom programu, jer zna kada čini zle a kada dobre stvari. Sažetak toga se nalazi u Bibliji, znanih kao deset Božjih zapovesti ( 2. Mojsijeva 20:2-17).
  Pošto je zbog postojanja greha-virusa čovek odvojen od Boga I njegov duh nije sposoban za konekciju, Biblija o dijagnozi I stanju čovekovog duha govori:
  "Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije." (Rimljanima 3:23)
  "Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova." (Efescima 2:1)
  Da bi bilo moguće "primiti Hrista" ovaj problem greha-virusa mora biti rešen. Ovo je moguće samo na jedan način, a to nas vodi do sledeće činjenice.
  Jedini način, od Boga dat, da se reši problem greha jeste – verovanje i lično prihvatanje činjenice, da je Isus Hrist svojom smrću platio kaznu za tvoje grehe, tj. da je umro – primio kaznu umesto tebe. Jedan je umro da bi drugi mogao da živi. Zato se takav čovek, koji je prihvatio Hrista još naziva i "spašen" Ceo ovaj plan se temelji na osobi Isusa Hrista, On je od Boga poslat kao svojevrsan anti-virusni program, da izvrši naše očišćenje od virusa greha i smrti, i da Sebe instalira (naseli) u čoveka - koji Ga prihvata. Već sam
  spomenuo da bi čovek prihvatio Hrista u sebe, mora lično da prihvati činjenice koje se tiču Njega, ali i da prihvati Njega lično. Između, ova dva postoji velika razlika. Prihvatiti
  činjenice, znači, znati nešto o nečemu ili nekome tj. imati informacije. Prihvatiti osobu Isusa Hrista bi značilo praktično primeniti informacije tj. delovati prema rečima
  Isusa Hrista.
  Biblija poziva svakog da prihvati Hrista. Takođe, ona uverava da oni koji to učine, postaju "deca Božja" tj. postaju rođeni od Boga - njihov pokvareni softver biva vraćen u život –
  bivaju nanovorođeni.
  "A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje - nego od Boga." (Jovan 1:12-13)
  Ako neko želi da pusti Isusa u svoj sistem, Hrist je voljan I spreman da uđe: "Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ućiću k njemu i ješću s njim - i on
  sa mnom." (Otkrivenje 3:20)

  Kako instalirati antivirus Isusa Hrista?

  1) Poverovati u Gospoda Isusa
  "Ako, dakle, svojim ustima ispovediš da je Isus Gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se
  ispoveda na spasenje." (Rimljanima 10:9-10)

  2) Pozvati Isusa da uđe
  Razgovarati sa Bogom u molitvi. To je jednostavno, poput razgovora telefonom. Obratiti se Bogu i govori mu a On će da sluša. Kada izrekneš Bogu molitvu, i ako si bio iskren u toj
  nameri, tada se otvorila konekcija između tebe I Božijeg interneta. Tada će Isus Hrist ući u tvoju dušu. Tada počinje da radi Hrist-antivirus. On čisti I uklanja softverske greške,
  od prve pa naovamo. I to je dovoljno.Zašto? Jer prihvatanje Hrista se temelji na veri i samo na veri. Bog je to tako uredio da bi spasenje bilo moguće svakome, jer svaki čovek
  ima potencijal da veruje. Dakle, ne mora da plaća majstoru (indulgencija) , da se čačka šrafcigerom po hardveru (fakiri,sufisti,askete), da drži isključen računar danima
  (post, celibat) ili bilo šta drugo da radi, već samo da veruje obećanju Božjem:
  "Ko ima Sina ima život; ko nema Sina Božijeg, nema života. Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate - da imate večni život." (1. Jovanova 5:12-13)
  Dakle, Bog u svojoj reči je veoma jasan: "Ko ima Sina, ima (večni) život", takođe On ovu istinu naglašava kao činjenično stanje, rečima "da znate" i "da imate".


  ZAKLJUČAK

  Kada se predaš Hristu I on te očisti od virusa-greha, postoje mnoge divne stvari kojima se možeš radovati. Na primer, sada kad si u normalnom odnosu sa Bogom, možeš se osloboditi straha od smrti, bolesti, patnje, želje za bludom, loših navika (alkohola,duvana…); Biblija to naziva opravdanjem i kaže:
  “Opravdavši se dakle verom imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista.”
  Kroz Hrista-antivirusa je virusima-gresima zadan smrtonosni udarac:
  "Imenom Njegovim primiće oproštenje greha svi koji ga veruju". Tada postaješ član Božje porodice, koji je stalno konektovan na božiji internet. Svima koji se uzdaju u Hrista dade im vlast da budu sinovi Božji. Večno si siguran od gubitka podataka-duše, jer će svi tvoji podaci biti sačuvani na nebeskom serveru ZAUVEK.
  "Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu". Bog je lično ušao u tvoj život u osobi Svetoga duha:
  "Duh onoga koji je podigao Hrista iz mrtvih živi u vama".
  AMIN


  Da li ovaj rad zaslužuje više od ocene 7 ???

 4. #4
  Ističe se louiskrstic (avatar)
  Učlanjen
  13.07.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  --
  Poruke
  2.347
  Tekstova u blogu
  5
  Reputaciona moć
  81

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Najbolje je ako sam daš ocenu ovom radu ali ne sada već kroz jedno dvadesetak ili čak duplo više godina.
  Ako tada ovom tvom razmišljanju daš visoku ocenu verovatno će biti da si malo napredovao. Ukoliko daš ocenu jedva prolaznu biće da si mnogo toga otkrio i shvatio što sada nisi sagledao.
  Ocena drugih je nebitna zato što svako najviše vrednuje svoj rad i tumačenje života.

 5. #5
  Iskusan
  Učlanjen
  04.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Selo veselo
  Poruke
  5.754
  Tekstova u blogu
  6
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio louiskrstic Pogledaj poruku
  Najbolje je ako sam daš ocenu ovom radu ali ne sada već kroz jedno dvadesetak ili čak duplo više godina.
  Ako tada ovom tvom razmišljanju daš visoku ocenu verovatno će biti da si malo napredovao. Ukoliko daš ocenu jedva prolaznu biće da si mnogo toga otkrio i shvatio što sada nisi sagledao.
  Ocena drugih je nebitna zato što svako najviše vrednuje svoj rad i tumačenje života.
  Ama pravim biznis. Prodajem seminarske radove, pa mi se vrli studenti bune da su dobili slabu ocenu (mada je 7 prolazna)

 6. #6
  Iskusan coco bill (avatar)
  Učlanjen
  15.11.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  ovde
  Poruke
  6.452
  Tekstova u blogu
  149
  Reputaciona moć
  549

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  ateisti koriste linuxov softver , a on je oslobodjen od svih grehova (virusa) pa im jezus (anti virus) nije ni potreban ...
  Tišina je početak mudrosti.

 7. #7
  Iskusan
  Učlanjen
  04.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Selo veselo
  Poruke
  5.754
  Tekstova u blogu
  6
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio coco bill Pogledaj poruku
  ateisti koriste linuxov softver , a on je oslobodjen od svih grehova (virusa) pa im jezus (anti virus) nije ni potreban ...
  Ti baš oćeš da mi uzmeš hleb moj svagdašnji. Ako nema greha kako onda da ja zaradim???

 8. #8
  besmrtna nije na forumu
  I still remember the sun always warm on my back somehow it seems colder now ✿✿✿
  Buduća legenda besmrtna (avatar)
  Učlanjen
  05.08.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Field Of Innocence
  Poruke
  29.700
  Tekstova u blogu
  7
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  U postanju 2 :7 pise... i covek posta dusa ziva...

  ne da covek ima dusu, vec da je postao DUSHA.

 9. #9
  Zainteresovan član Egregore (avatar)
  Učlanjen
  19.02.2010.
  Pol
  muški
  Poruke
  208
  Reputaciona moć
  31

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio coco bill Pogledaj poruku
  ateisti koriste linuxov softver , a on je oslobodjen od svih grehova (virusa) pa im jezus (anti virus) nije ni potreban ...
  Pre ce da bude da virusu za linux (ateiste) postoje u malom broju jer nikom nije zanimljivo da pise viruse za ateiste (linux) , jer je broj ateista u odnosu na broj vernika (windows) zanemarljiv.
  ...

 10. #10
  Domaćin
  Učlanjen
  28.02.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  tu sam, bre
  Poruke
  3.916
  Tekstova u blogu
  3
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio Egregore Pogledaj poruku
  Pre ce da bude da virusu za linux (ateiste) postoje u malom broju jer nikom nije zanimljivo da pise viruse za ateiste (linux) , jer je broj ateista u odnosu na broj vernika (windows) zanemarljiv.
  A ako nastave da budu ovako glasni onda ce antihrist(Bil Gejts) da nalozi svojim slugama da naprave virus koji ce da da totalno ocisti i to malo ateisticke konkurencije .

 11. #11
  Iskusan coco bill (avatar)
  Učlanjen
  15.11.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  ovde
  Poruke
  6.452
  Tekstova u blogu
  149
  Reputaciona moć
  549

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio tetragramaton Pogledaj poruku
  Ti baš oćeš da mi uzmeš hleb moj svagdašnji. Ako nema greha kako onda da ja zaradim???
  lako, na vernicima... oni i onako svoje softvere kupuju, dok je linux gratis
  Tišina je početak mudrosti.

 12. #12
  Iskusan
  Učlanjen
  04.06.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Selo veselo
  Poruke
  5.754
  Tekstova u blogu
  6
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio besmrtna Pogledaj poruku
  U postanju 2 :7 pise... i covek posta dusa ziva...

  ne da covek ima dusu, vec da je postao DUSHA.
  A šta ćemo sa ovim citatima?
  "A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh, i duša, i telo, besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista." (1. Solunjanima 5:23)
  "Breme reči Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čoveku duh koji je u njemu." (Zaharija 12:1)
  "A ko se Gospoda drži jedan je duh s njim." (1. Korinćanima 6:17)
  "Gospod Isus neka je sa tvojim duhom. Blagodat neka je sa vama." (2. Timotiju 4:22)
  "Što je rođeno od tela - telo je, a što je rođeno od Duha – duh je." (Jovan 3:6)

 13. #13
  besmrtna nije na forumu
  I still remember the sun always warm on my back somehow it seems colder now ✿✿✿
  Buduća legenda besmrtna (avatar)
  Učlanjen
  05.08.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Field Of Innocence
  Poruke
  29.700
  Tekstova u blogu
  7
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio tetragramaton Pogledaj poruku
  A šta ćemo sa ovim citatima?
  "A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh, i duša, i telo, besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista." (1. Solunjanima 5:23)
  "Breme reči Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čoveku duh koji je u njemu." (Zaharija 12:1)
  "A ko se Gospoda drži jedan je duh s njim." (1. Korinćanima 6:17)
  "Gospod Isus neka je sa tvojim duhom. Blagodat neka je sa vama." (2. Timotiju 4:22)
  "Što je rođeno od tela - telo je, a što je rođeno od Duha – duh je." (Jovan 3:6)
  Duh je nesto drugo, duh je zivotna energija snaga koja potice od Boga...
  DUH ozivljava telo al nema svojstva dushe...
  Duh i Dusha cine osobu...

  sta fali citatima ok su...
  covek poseduje duh kao energiju...
  Poslednji put ažurirao/la besmrtna : 04.08.2010. u 19:47

 14. #14
  Buduća legenda Сале! (avatar)
  Učlanjen
  18.08.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Чардак
  Poruke
  31.716
  Reputaciona moć
  833

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Душа у философији

  О појму душе, философи су заузимали у основи три различита става: једни на душу гледају као на посебно, од тела различито и независно биће, које има сопствене услове опстанка (супстанцијалне теорије); други, пак, сматрају да је душа израз за силу која оживљава и покреће тело (динамичке теорије), док трећи бране став да су душа и тело два модуса истог исконског јединства (теорије идентитета). Насупрот тим теоријама постоје материјалистичке теорије, које поричу постојање душе.

  Античка

  Талес (640-548), из најстарије античке философске школе (Милетске школе), разликујући душу од тела, учио је о души као о префињеној материји.
  Анаксимен (588-525), такоће познати милетски философ, каже да је основни принцип свега (космичка праматерија) ваздух (дах), па и душа није друго него ваздух (дах).
  Демокрит (460-370), представник атомистичке школе, не удаљава се од основног става атомистике и учи (попут Талеса) да је душа састављена од ситних и врло покретних атома ватре, да се сама креће и покреће све друго.
  Платон (428-348), мисли да је душа нешто што само себе креће; она је постојала и пре свога спајања с телом (преегзистенција); она је бесмртна зато што је идеја (вечна идеја) живота, живот сам по себи, принцип живота и кретања. Због тога што је Платон сматрао да је душа бесмртна, многи у незнању оптужују Црквено учење о бесмртности душе, не разумевајући суштинуску разлику између два учења.
  Аристотел (384-322), каже да се душа односи према телу као облик према материји; она је сама непокретна (то Аристотел наглашава насупрот Платону), али она је живом телу узрок, почетак и његов циљ (ентелехија).

  Стоичка

  Стоици објашњавају природу претежно материјалистички, па је и душа за њих материјална, у суштини идентична са телом.
  Рене Декарт (1596-1650), потпуно раскида везу измећу душе и тела, прогласивши их потпуно различитим и мећусобно независним супстанцијама.
  Б. Спиноза (1632-1677), насупрот томе мисли да су душа и тело у суштини једно исто биће; они су само модификације два атрибута природе - атрибута просторности и атрибута мишљења.
  Лајбниц (1646-1716), у свом монадолошком систему пише да је душа једна од монада (монаде су вечни, нематеријални атоми; психичка бића), тј. монада душе је централна монада, која се одликује свешћу.
  Кант (1724-1804), философира да је душа мисаона супстанција и принцип живота у телу (регулативна идеја која емпиријској психологији ставља проблем јединства свих духовних појава).
  Хегел (1770-1831), у свом свеобухватном идеалистичком систему поставља душу само као једну фазу у развоју субјективног духа, а тело је само спољашње остварење душе.
  Шопенхауер (1788-1860), мисли да је душа састављена од две компоненте - од воље (суштине свега) и интелекта.

  У материјалистичкој философији (Дидро, Холбах, Леметри) душа је резултат дуге еволуције, која се огледа у "високо организованој материји" и пропада заједно са смрћу тела.
  Брига вука шта овце мисле о њему!

 15. #15
  Elita ranjeni Zoro (avatar)
  Učlanjen
  17.02.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  21.090
  Tekstova u blogu
  27
  Reputaciona moć
  525

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  počele su paralele sa softverima..Kažem ja, religija sve više mažnjava stvari od nauke..

 16. #16
  Buduća legenda Сале! (avatar)
  Učlanjen
  18.08.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Чардак
  Poruke
  31.716
  Reputaciona moć
  833

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio besmrtna Pogledaj poruku
  Duh je nesto drugo, duh je zivotna energija snaga koja potice od Boga...
  DUH ozivljava telo al nema svojstva dushe...
  Duh i Dusha cine osobu...

  sta fali citatima ok su...
  covek poseduje duh kao energiju...
  ниједно од постојећих бића није пропадљиво само од себе, будући да у почетку тога није било. јер оно што је пропадљиво пропада деловањем нечега супротног њему. због тога све што је пропадљиво, то је растављиво. а растављиво је сложено. а сложено је многоделно. оно што је из делова састављено, јасно је да се састоји из различитих делова. а оно што је различито, то није истоветно.
  схваташ
  Брига вука шта овце мисле о њему!

 17. #17
  Zainteresovan član
  Učlanjen
  27.01.2010.
  Pol
  muški
  Poruke
  456
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio Сале. Pogledaj poruku
  ниједно од постојећих бића није пропадљиво само од себе, будући да у почетку тога није било. јер оно што је пропадљиво пропада деловањем нечега супротног њему. због тога све што је пропадљиво, то је растављиво. а растављиво је сложено. а сложено је многоделно. оно што је из делова састављено, јасно је да се састоји из различитих делова. а оно што је различито, то није истоветно.
  схваташ
  Evo ja ne shvatam a baš sam se trudio.

 18. #18
  Buduća legenda Сале! (avatar)
  Učlanjen
  18.08.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Чардак
  Poruke
  31.716
  Reputaciona moć
  833

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio besmrtna Pogledaj poruku
  Duh je nesto drugo, duh je zivotna energija snaga koja potice od Boga...
  DUH ozivljava telo al nema svojstva dushe...
  Duh i Dusha cine osobu...

  sta fali citatima ok su...
  covek poseduje duh kao energiju...
  не схваташ

  дух је суштина без форме, која претходи сваком покрету.
  Брига вука шта овце мисле о њему!

 19. #19
  Buduća legenda Сале! (avatar)
  Učlanjen
  18.08.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Чардак
  Poruke
  31.716
  Reputaciona moć
  833

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio NIN-jutsu Pogledaj poruku
  Evo ja ne shvatam a baš sam se trudio.
  оно што се покреће од нечег другог, нема у самом себи животно начело, него га добија од покретача, и постоји све док је поседовано од те покретачке силе. а распада се чим престане то дејствујуће начело. оно што се не покреће од нечег другог, него има способност кретања само од себе, никада не престаје да буде, јер ономе што је самопокретно следује то да је увек покретно. оно што се увек креће, непрестано је. оно што је непрестано, бескрајно је. бескрајно је непропадљиво. а непропадљиво је бесмртно.
  Брига вука шта овце мисле о њему!

 20. #20
  besmrtna nije na forumu
  I still remember the sun always warm on my back somehow it seems colder now ✿✿✿
  Buduća legenda besmrtna (avatar)
  Učlanjen
  05.08.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Field Of Innocence
  Poruke
  29.700
  Tekstova u blogu
  7
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio Сале. Pogledaj poruku
  не схваташ

  дух је суштина без форме, која претходи сваком покрету.
  a sta ja to ne shvatam, cini mi se da ti ne shvatas....

 21. #21
  Buduća legenda Сале! (avatar)
  Učlanjen
  18.08.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Чардак
  Poruke
  31.716
  Reputaciona moć
  833

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio besmrtna Pogledaj poruku
  a sta ja to ne shvatam, cini mi se da ti ne shvatas....
  шта си схватила?
  Брига вука шта овце мисле о њему!

 22. #22
  besmrtna nije na forumu
  I still remember the sun always warm on my back somehow it seems colder now ✿✿✿
  Buduća legenda besmrtna (avatar)
  Učlanjen
  05.08.2005.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Field Of Innocence
  Poruke
  29.700
  Tekstova u blogu
  7
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  ono sto ti nisi

 23. #23
  Obećava Princeza_na_ludom_konju (avatar)
  Učlanjen
  03.08.2010.
  Pol
  ženski
  Poruke
  56
  Reputaciona moć
  27

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio coco bill Pogledaj poruku
  ateisti koriste linuxov softver , a on je oslobodjen od svih grehova (virusa) pa im jezus (anti virus) nije ni potreban ...


  formatizacija diska bi bio egzorcizam?

 24. #24
  bubobubo nije na forumu
  anarhista. ali kako mu to dodje nesto kao don kihot, onda se predstavljam kao liberal.
  Ističe se bubobubo (avatar)
  Učlanjen
  27.03.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  evropa
  Poruke
  2.678
  Tekstova u blogu
  3
  Reputaciona moć
  66

  Podrazumevano Re: O softveru Duše

  Citat Original postavio tetragramaton Pogledaj poruku
  Greh kao duhovni virus
  Greh (grč: άμαρτία – bezakonje, skretanje, zabluda) je neprirodno stanje u koje je zapalo svesno biće, čovek ili Anđeo; pomisao ili čin, učinjen svesno ili nesvesno, koji nije u skladu sa Božijom voljom, pa samim tim predstavlja skretanje sa uskog puta spasenja i ulazak u zablude. Budući da je čovek stvoren po liku Božijem, on je iz "Božije radionice" izašao kao neporočan, bestrasan, svet, bezgrešan i čist. Ali, ta bezgrešnost je bila uslovljena ispravnim donošenjem odluka čovekove slobodne volje, koju u tom slučaju nazivamo prirodnom voljom.
  Drugim rečima, greh nije bio sastavni deo čovekove prirode, ali je postao sopstvenost njegove slobodne volje, koja je poprimila gnomički karakter. Adamova neposlušnost odvela je u ogrehovljenost ceo ljudski rod (Rimljanima 5,12), tj. greh je tada
  prešao na sve ljude, bez izuzetka, povlačeći ih u odvojenost od Boga. Α čovek je stvoren za oboženje, a ne za cilj greha - neostvarenje toga naznačenja. Zato jedini put kojim čovek može da ide, da bi izbegao pretnju večne smrti - večne odvojenosti od Boga, jeste put očišćenje od greha. Prave dimenzije greha pokazuju se u biblijskoj istoriji, jer Biblija često, skoro na svakoj stranici, govori ο stvarnosti koja se uopšteno naziva grehom.
  Svaki čovek se već rađa sa grehom - virusom. Kroz svoj život čovek na ovo, još dodaje svoje lične grehove, kroz nepoštovanje i kršenje Božjeg zakona, koji je zapisan u njegovoj savesti- računarskom programu, jer zna kada čini zle a kada dobre stvari. Sažetak toga se nalazi u Bibliji, znanih kao deset Božjih zapovesti ( 2. Mojsijeva 20:2-17).
  Pošto je zbog postojanja greha-virusa čovek odvojen od Boga I njegov duh nije sposoban za konekciju, Biblija o dijagnozi I stanju čovekovog duha govori:
  "Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije." (Rimljanima 3:23)
  "Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova." (Efescima 2:1)
  Da bi bilo moguće "primiti Hrista" ovaj problem greha-virusa mora biti rešen. Ovo je moguće samo na jedan način, a to nas vodi do sledeće činjenice.
  Jedini način, od Boga dat, da se reši problem greha jeste – verovanje i lično prihvatanje činjenice, da je Isus Hrist svojom smrću platio kaznu za tvoje grehe, tj. da je umro – primio kaznu umesto tebe. Jedan je umro da bi drugi mogao da živi. Zato se takav čovek, koji je prihvatio Hrista još naziva i "spašen" Ceo ovaj plan se temelji na osobi Isusa Hrista, On je od Boga poslat kao svojevrsan anti-virusni program, da izvrši naše očišćenje od virusa greha i smrti, i da Sebe instalira (naseli) u čoveka - koji Ga prihvata. Već sam
  spomenuo da bi čovek prihvatio Hrista u sebe, mora lično da prihvati činjenice koje se tiču Njega, ali i da prihvati Njega lično. Između, ova dva postoji velika razlika. Prihvatiti
  činjenice, znači, znati nešto o nečemu ili nekome tj. imati informacije. Prihvatiti osobu Isusa Hrista bi značilo praktično primeniti informacije tj. delovati prema rečima
  Isusa Hrista.
  Biblija poziva svakog da prihvati Hrista. Takođe, ona uverava da oni koji to učine, postaju "deca Božja" tj. postaju rođeni od Boga - njihov pokvareni softver biva vraćen u život –
  bivaju nanovorođeni.
  "A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje - nego od Boga." (Jovan 1:12-13)
  Ako neko želi da pusti Isusa u svoj sistem, Hrist je voljan I spreman da uđe: "Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ućiću k njemu i ješću s njim - i on
  sa mnom." (Otkrivenje 3:20)

  Kako instalirati antivirus Isusa Hrista?

  1) Poverovati u Gospoda Isusa
  "Ako, dakle, svojim ustima ispovediš da je Isus Gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se
  ispoveda na spasenje." (Rimljanima 10:9-10)

  2) Pozvati Isusa da uđe
  Razgovarati sa Bogom u molitvi. To je jednostavno, poput razgovora telefonom. Obratiti se Bogu i govori mu a On će da sluša. Kada izrekneš Bogu molitvu, i ako si bio iskren u toj
  nameri, tada se otvorila konekcija između tebe I Božijeg interneta. Tada će Isus Hrist ući u tvoju dušu. Tada počinje da radi Hrist-antivirus. On čisti I uklanja softverske greške,
  od prve pa naovamo. I to je dovoljno.Zašto? Jer prihvatanje Hrista se temelji na veri i samo na veri. Bog je to tako uredio da bi spasenje bilo moguće svakome, jer svaki čovek
  ima potencijal da veruje. Dakle, ne mora da plaća majstoru (indulgencija) , da se čačka šrafcigerom po hardveru (fakiri,sufisti,askete), da drži isključen računar danima
  (post, celibat) ili bilo šta drugo da radi, već samo da veruje obećanju Božjem:
  "Ko ima Sina ima život; ko nema Sina Božijeg, nema života. Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate - da imate večni život." (1. Jovanova 5:12-13)
  Dakle, Bog u svojoj reči je veoma jasan: "Ko ima Sina, ima (večni) život", takođe On ovu istinu naglašava kao činjenično stanje, rečima "da znate" i "da imate".


  ZAKLJUČAK

  Kada se predaš Hristu I on te očisti od virusa-greha, postoje mnoge divne stvari kojima se možeš radovati. Na primer, sada kad si u normalnom odnosu sa Bogom, možeš se osloboditi straha od smrti, bolesti, patnje, želje za bludom, loših navika (alkohola,duvana…); Biblija to naziva opravdanjem i kaže:
  “Opravdavši se dakle verom imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista.”
  Kroz Hrista-antivirusa je virusima-gresima zadan smrtonosni udarac:
  "Imenom Njegovim primiće oproštenje greha svi koji ga veruju". Tada postaješ član Božje porodice, koji je stalno konektovan na božiji internet. Svima koji se uzdaju u Hrista dade im vlast da budu sinovi Božji. Večno si siguran od gubitka podataka-duše, jer će svi tvoji podaci biti sačuvani na nebeskom serveru ZAUVEK.
  "Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu". Bog je lično ušao u tvoj život u osobi Svetoga duha:
  "Duh onoga koji je podigao Hrista iz mrtvih živi u vama".
  AMIN


  Da li ovaj rad zaslužuje više od ocene 7 ???
  sedi 2. i to za trud.

Slične teme

 1. Kondicija duse
  Autor seducer u forumu Psihologija
  Odgovora: 37
  Poslednja poruka: 06.07.2010., 06:26

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •