Ima li program koji moze da popravi corrupted Bootvis Trace File.Ko zna brze-bolje da pomaze