Predstavnici makedonske zajednice u Srbiji zatražili su od ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića da nezakonitim radnjama ne razbija makedonsku nacionalnu manjinu. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava odlučilo je danas da produži rok za konstituisanje Nacionalnog saveta Bošnjaka.
U pismu upućenom Čipliću, potpisani predsednik makedonske zajednice Gojko Ilievski naveo je da se poslednje nezakonite radnje odnose na dopunske izbore za nove elektore, koje je raspisalo Ministarstvo kako bi odlazećem rukovodstvu makedonskog nacionanog saveta omogućilo da dopuni savet sa nedostajućih pet elektora i tako obezbedi 45 i novi izbor.

"Ne znam odakle crpite ovalšćenja da kao ministar možete menjati ili dopunjavati postojeći Zakon o nacionalnim savetima, za slučajeve koji nisu po vašoj meri", navodi Ilievski.

On je ocenio da Čiplić dopunskim izborima otvoreno stoji uz odlazeće rukovodstvo makedonskog nacionalnog saveta, kršeći sopstveni Zakon o nacionalnim savetima, ali i pravo druge grupe makedonske nacionalne manjine da formira Nacionalni savet, ali bez njih.

"Znate da makedonska nacionalna manjina ima 52 elektora, i da ih je na ponovljenim izborima bilo 40. Druga grupa elektora ne želi da da legitimet izbornoj skupštini zbog lošeg iskustva sa starim rukvodstvom, koje ne želi ponovo da vidi na čelu Nacionalnog saveta", naveo je on.

Ilievski je podsetio ministra da je jedini cilj pisma ne vlast već interes makedonske nacionalne manjine da izabere adekvatno rukovodstvo u savetu.

Sedamanest nacionalnih manjina, koje su učestvovale na izborima za nacionalne savete osnovalo je svoje savete, dve nisu - makedonska i bošnjačka. Nacionalne savete formirali su albanska, aškalijska, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, romska, rumunska, rusinska, slovačka, ukrajinska, češka, hrvatska i slovenačka nacionalna manjina.

Makedonska nacionalna manjina imala je mogućnost da organizuje savet putem elektorske skupštine koja je neuspešno održana jer jedan broj elektora nije prisustvovao sednici, kazao je ranije pomoćnik ministra Petar Antić agenciji Beta.

Antić je rekao da je upravo to razlog zašto je Ministarstvo odlučilo da se javnim pozivom omogući prijavu novih elektora kako bi se ostvario zakonski minimum za konstituisanje makedonskog saveta.

Antić: Produžen rok za formiranje bošnjačkog saveta
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava odlučilo je da produži rok za konstituisanje Nacionalnog saveta Bošnjaka, i pozvalo predstavnike sve tri izborne liste da se dogovore oko formiranja tog tela, jer je to u interesu države i bošnjačkog naroda koji živi u Srbiji, izjavio je danas pomoćnik ministra Petar Antić.

Antić je rekao da nije preciziran rok u kome će tri bošnjačke izborne liste moći da pregovaraju.

Rok za konstituisanje nacionalnih saveta nacionalnih zajednica istekao je 9. jula, a Ministarstvo je nakon toga konstatovalo da Nacionalni savet Bošnjaka nije konstituisan, jer na prvoj sednici nije postojala dvotrećinska većina većnika.

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/198123/Makedonska-zajednica-Ciplic-krsi-Zakon-o-nacionalnim-savetima