Kada Amerikanci naprave moderni logor na planeti zemlji, kada satanisti koji vladaju svetom ljudima nametnu zig (cip pod kozu) kojim ce uspostaviti kontrolu nad ljudima koju samo Bog moze imati, kada covecanstvo jod dublje potone u moralni bezdan (kroz afirmisanje i legalizaciju izopacenih ljudskih potreba pod firmom seksualnih sloboda, kroz dalju ekspanziju pornografije i nasilja, kroz perfidne ali bolesne programe tipa velikog brata, itd.) da li ce tada kucnuti cas za drugi Hristovg dolazak? Da li biste prihvatili cipovanje?