Imam 3 problema koja nikako ne mogu da resim.moze li neko da pomogne:

Naci sve trojke brojeva takvih da je x!+y!=15+2^z!

Odrediti sve cele brojeve za koje su izrazi 96+a i 5+a kubovi celih brojeva

Zbir cifara broja x jednak je y a zbir cifara broja y jednak je z Odrediti x ako je x+y+z=60